„Jednou z významných, ale rizikových činností, které se na Vodním díle Dalešice pravidelně provádějí, je kontrola stavu potrubí o průměru 6,2 metru, které přivádí vodu na turbínu s průtokem sto padesát metrů kubických vody za sekundu," přiblížil místo zásahu Jiří Bezděk, mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany, k níž přečerpávací zařízení na dalešické přehradě náleží.

Při cvičení, které se konalo v závěru uplynulého týdne, se testovalo poskytnutí první pomoci a přemístění zraněného figuranta na dostupné místo, kde mu lékaři cvičně poskytli odborné ošetření. „Celá záchranná akce je doprovázena vlhkem, tmou, chladem a respektem ke skutečnosti, že se místo úrazu nachází pod úrovní hladiny nejen horní nádrže, odkud je na uzávěry vyvíjen tlak padesáti metrů sloupce vody, ale také pod úrovní hladiny nádrže spodní," poznamenal Bezděk. Dodal, že celý zásah všechny složky zvládly za tři čtvrtě hodiny.

Plno nástrah

Cvičení se koná v rámci plnění plánu havarijní připravenosti na události, jako jsou povodně, požáry, ekologické havárie, teroristické útoky nebo zranění. „Kromě toho, že si v praxi vyzkoušíme, jak se nasazují různé dlahy, je hlavním přínosem nácvik vyprošťování z hloubek v těchto prostorách. Vyzkoušíme si spojení, které je zde docela problematické. Nejvíce jsem se obával přenesení zraněné osoby malým průlezem, ale celé cvičení dopadlo dobře," řekl Pavel Veselý, velitel zásahu hrotovických hasičů.

Podle Bezděka je cvičení významné také z pohledu komunikace a nácviku spojení, jehož kvalitu výrazně snižuje velké množství betonu, konstrukcí a velkých zařízení, které se v daném místě nacházejí a se kterým se musejí záchranáři vypořádat.

Během cvičného zásahu byl celý prostor zabezpečen proti vniknutí vody takzvanými hradidly a rychlouzávěrem v místech, kde voda do zařízení vtéká. Tyto ochranné prvky jsou přitom pod ohromným tlakem padesátimetrového sloupce vody dalešické vodní nádrže. „Kontrolu povrchu přivaděče vody provádíme každý rok. Jeho aktuální stav je velmi dobrý, neboť konkrétně u tohoto čtvrtého turbosoustrojí proběhla generální oprava v roce 2004 a další opravy jsou plánované po 25 letech," uvedl vedoucí provozu Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice Josef Blaha.