Celkem deset obviněných budou kriminalisté zpovídat za účasti jejich obhájců. Bude to poprvé od té doby, kdy byli obviněni. Teprve tyto výpovědi budou použitelné u případného soudu. Všichni obvinění ale mají možnost odmítnout vypovídat. Podle informací Deníku není vyloučeno, že tuto možnost někteří z nich zvolí.

Mezi prvními by měl přijít na řadu výslech Marie Hubkové a Martina Vodáka z Pelhřimova. Oba byli odpovědní za dohled nad bezpečností práce na mostě. Deník oba dva už dříve oslovil, ale obvinění komentovat odmítli. Z dosavadních informací je patrné, že při demolici starého klenbového mostu panoval organizační chaos.

K výslechu by se měli postupně dostavit také další obvinění. Za firmu Strabag to jsou Roman Bednařík a Milan Macura. Za firmu M-Silnice hlavní stavbyvedoucí Milan Hejkal a Zdeněk Drtina. Za firmu Bögl a Krýsl Josef Spour a Juraj Nosko.

Mezi obviněnými jsou rovněž dva lidé odpovědní za technický dozor. Jde o Františka Lízala a Irenu Šedovou z vysočinského krajského úřadu z odboru investic. Pro některé právníky bylo obvinění Šedové překvapující.

Firmy spolu nekomunikovaly

Podle zdrojů Deníku obeznámených s případem právě Ireně Šedové kladou kriminalisté za vinu, že jako zástupce investora pro technický dozor nedbala na řádnou přípravu a provádění stavby. Ještě před zahájením prací na mostě nezajistila realizační dokumentaci stavby, v níž by měly být popsány přesné postupy, jak má být most zbourán. Kromě toho nezajistila autorský dozor projektanta. Dá se říct, že kvůli chybějící dokumentaci si na mostě každá z firem dělala, co chtěla, a práce spolu firmy navzájem nekonzultovaly a neměly tak možnost informovat se o možných rizicích. Irenu Šedovou Deník opakovaně žádal o vyjádření, ta to ale odmítla.

Most ve Vilémově se zřítil loni 4. září. Pod sutinami zemřeli čtyři dělníci. Ti pod mostem pracovali na zajištění klenby vybudované ze žulových kvádrů. Jenomže současně bagrista na jedné straně stavby začal s odtěžováním zeminy u paty mostu. Tím došlo k vážnému narušení statiky a s největší pravděpodobností jde také o příčinu zřícení mostu.

Z dokumentů, které se kriminalistům podařilo během ročního vyšetřování nashromáždit, totiž vyplývá, že už v projektové dokumentaci se objevuje varování před možným kolapsem mostní klenby a zřícení celého mostu, pokud nebude klenba podepřena dřív, než se začne s odtěžováním hlíny. To se také nakonec stalo a klenba se zřítila. Deník už dříve přinesl informaci, že klenbu mostu prostupovaly staré trhliny.

Výslechy obviněných, kterým hrozí trest od tří do deseti let vězení, jsou naplánovány až do 11. listopadu.