Zájem o ložiska stoupá kvůli rostoucí poptávce po uranu na světových trzích. Timex usiluje o zmapování zásob u Polné, Brzkova a obce Jamné. Stanoviska obcí, jichž se záměr týká, si vyžádalo ministerstvo životního prostředí. Radnice slíbily, že se vyjádří do konce června.

V Polné a v Přibyslavi se zastupitelstva sejdou shodně 20. června, obou jednání se zúčastní zástupci firmy Timex. Přibyslavský starosta Jan Štefáček by se zmapování zásob u místních částí města nebránil. "Získáme důležité informace - co se vlastně pod námi nachází a jak by se to dalo v budoucnosti využít," řekl novinářům. Dodal, že případné zahájení těžby by investor musel opět dojednat s obcemi.

V průzkumném vrtu nevidí zásadní problém ani starosta Polné Jindřich Skočdopole. Jinak se ale staví k možné těžbě. Podle firmy by v případě potvrzení dostatečných zásob mohla začít nejdříve za deset let. "Tam bych byl hodně zdrženlivý," podotkl. Podle něj by o tom měli rozhodovat lidé v místním referendu.

Termín zasedání v Brzkově ještě nebyl stanoven. U obce se již nachází jedno chráněné uranové ložisko, při průzkumu tam dříve byly vyhloubeny více než dvě desítky kilometrů chodeb. Starostovi Petru Pometlovi by další průzkum také tolik nevadil. V obci Jamné se sejdou zastupitelé v nejbližších dnech.

Průzkumné práce by měly trvat asi čtyři roky. Platila by je zřejmě australská společnost Uran Limited, která projevila zájem o investování do uranového dolu v Rožné na Žďársku. Ministerstvo průmyslu a obchodu na jaře její nabídku odmítlo s tím, že před případným vstupem soukromého kapitálu do státního dolu musejí být prověřeny zásoby uranu.

Povolení průzkumu je v kompetenci ministerstva životního prostředí. Jeho zástupci předpokládají, že rozhodnutí bude záporné stejně jako před necelými dvěma lety, kdy Timex požádal o stanovení průzkumných území uranových rud v několika lokalitách na Vysočině a v Jihočeském kraji.

Tehdy byla na Vysočině proti většina dotčených obcí. Ministerstvo návrh zamítlo s poukazem na rozsáhlé geologické práce, které se v regionu prováděly ve druhé polovině minulého století. Zahájení těžby uranu prý také stále není v souladu s platnou státní surovinovou politikou.