Díky tomu se zjednoduší přístup občanů k informacím vedeným v centrálních registrech, jako jsou obchodní rejstřík (OR), živnostenský rejstřík, rejstřík trestů a katastr nemovitostí.

Občané, kteří dosud chtěli aktuální výpis z OR a často ho povinně potřebovali, si pro něj museli dojet do bývalých krajských měst (jihlavské firmy musely jet do Brna) - to byla značná ztráta jak časová, tak finanční.

V současné době si mohou občané z celého kraje přijít pro výpis z OR na Krajskou hospodářskou komoru, která sídlí na Benešově ulici v Jihlavě.