Tato služba je poskytována malým a středním podnikům, u kterých roční obrat dosahuje rozmezí 6 až 500 milionů korun a počet zaměstnanců nepřekračuje 250 osob. Hodnocení se stanovuje na základě účetních výkazů, ale zároveň zohledňuje počet zaměstnanců, odvětví podnikání a mnoho dalších faktorů.

Všechna posuzovaná kritéria se násobí vahou ukazatele a jejich kombinací je dán stupeň hodnocení. Dobré hodnocení je známkou zdravého chodu podniku a nabízí hned několik výhod, které lze získat.

A to snazší přístup k úvěrům bank, větší šance dostat prostředky ze strukturálních fondů EU, zvýšení důvěryhodnosti v očích obchodních partnerů a mnoho dalších výhod. Další informace jsou k dispozici v Hospodářské komoře, která sídlí v Benešově ulici v Jihlavě.