„Sklizňová situace vypadá velmi špatně. V úterý nás vyhnala z polí voda. Několik dní budou kombajny pro déšť stát. Do polí vyjedeme asi o víkendu, kdy má být velmi teplo,“ shrnul agronom Zemědělského družstva Telč Josef Šmikmátor.

„Mlátičky o víkendu jen hučely. Na Jihlavsku zemědělci začali ozimým ječmenem. Do týdne počítám, že se pustí do sklizně řepky,“ přiblížil ředitel Okresní agrární komory Jihlava Vlastimil Vaněk.

Rolníci na Jihlavsku jsou překvapeni, že přes extrémní sucha se k nim příroda zachovala tolerantně, když na většině polí nechala dorůst obilí a řepku.

„Ozimý ječmen zachránil déšť za pět minut dvanáct. Přestože bylo extrémní sucho a i na Vysočině leckde plodiny hynuly suchem, příroda úrodu zachránila,“ řekl majitel biofarmy Josef Sklenář.

„Příroda si na Vysočině dokázala pomoci a vyrovnala se možná pro drsnější podmínky se suchem. Oproti tomu v krajích ideálních pro pěstování plodin s úrodnou půdou mají rostlinky malé a přeschlé,“ potvrdil Vlastimil Vaněk.

„Na kvalitní půdě jižní Moravy panuje obrovské sucho. Když vidíte v černozemi u Mikulova kukuřici sotva do pasu a na Vysočině po ramena, signalizuje to v pěstebním kraji katastrofální úrodu,“ doplnil Josef Sklenář.

Zemědělci přičítají letošní dobré stavy polností také mírné zimě s nedostatkem sněhu, když absence jarního tání nevyplavila z půdy živiny.

„Porosty zejména obilovin jsou pěkné. O tom, kolik se čeho sklidí, ještě rozhodne počasí,“ upřesnil ředitel agrární komory. Vytrvalé deště by mohly sklizeň pokazit a velmi rychle zrno znehodnotit .