Jaké stavby provádí firma PSJ v současnosti v Jihlavě?
Od června loňského roku probíhá v Antonínově Dole developerský projekt Friends Club, který představuje výstavbu čtyř čtyřpodlažních bytových domů. První dva z nich přivítají první nájemníky již v červnu letošního roku. Další významnou zakázkou je rekonstrukce Fuchsova pavilonu v areálu jihlavské Psychiatrické léčebny.

Tuto rekonstrukci jste zahájili kdy?
V prosinci 2007, a k ukončení stavebních prací dojde v listopadu letošního roku. Jinak PSJ navázalo na své předchozí stavby v rámci Zoologické zahrady Jihlava. Nyní tam provádí přestavbu pavilonu medvědů.

Kdy se mohou návštěvníci těšit na otevření nového medvědince?
Medvědinec se prvních návštěvníků dočká na jaře příštího roku.

Největší stavbou současnosti v Jihlavě je bezesporu City Park. Jde stavba podle plánu, nebo je nějaké prodlení?
PSJ není generálním dodavatelem City Parku. Naše výrobní kapacity zde provádí pouze jednotlivé části stavby, jako jsou například zemní práce, monolitické konstrukce a vyzdívky. Zbývající části si zajišťuje investor CEI Building samostatně a podle našich informací stavba běží v souladu s plánem.

PSJ má provádět i stavbu dvou výškových budov, někdy nazývaných jako „dvojčata“, v areálu bývalých kasáren ve Vrchlického ulici. V jaké fázi se nyní práce nachází?Jako vítězové výběrového řízení na prodej části kasáren generála Štefánika v Jihlavě jsme zadali vypracování urbanisticko-architektonické studie pro ověření možností využití areálu. V současné době se rozpracovává několik architektonických variant, které byly průběžně konzultovány 〜s úřadem územního plánování.

Jak by mohla stavba vypadat? Jak bude vysoká?
Vzhledem ke stádiu příprav tohoto projektu jsou momentálně veškeré úvahy o konečném architektonickém či hmotovém řešení a termínu nebo finančním objemu díla zcela předčasné.

Další připravovanou stavbou v Jihlavě je výstavba administrativních budov v rámci projektu IGLAVIA PARK. Jsou zde nějaké překážky, které zahájení stavby v lokalitě mezi fotbalovým stadionem a parkem Keťásek brzdí?V rámci projektu by mělo dojít k rekonstrukci stávajícího sídla PSJ, k výstavbě moderních administrativních budov na volných plochách v jeho blízkosti a k vytvoření klidové zóny parkového typu. V současné době zpracováváme tržní průzkum, který by měl zjistit, nakolik je reálné nové kancelářské prostory naplnit.

Na jaké ploše projekt vznikne?
Celková hrubá podlažní plocha projektu by měla dosáhnout 39 tisíc metrů čtverečních a 525 parkovacích míst, zejména pak podzemních.

A jak to předběžně vypadá?
Dosavadní zjištění dávají projektu stále reálnější obrysy.

V minulém týdnu radní města Jihlavy vyřadili vaši firmu ze soutěže o rekonstrukci kina Dukla. Jak se PSJ v tomto případě zachová?
Musím bohužel konstatovat, že rada v tomto případě nepostupovala korektně a v souladu se zákonem. Máme v této záležitosti zpracovány názory pěti renomovaných právních kanceláří a všechny jednoznačně potvrzují naše stanovisko. O našem postupu bude rozhodovat představenstvo v tomto týdnu.