Společnost využila nejistého období družstva, kdy ke konci loňského roku došlo ke změnám ve vedení ZOD, a bývalý předseda je podezřelý z nekalých machinací při hospodaření. Případem se již zabývá i havlíčkobrodská policie, oddělení hospodářské kriminality.

Současné vedení ZOD se ale nehodlá smířit s tím, že by jejich podnik měl ovládnout Agrofert. Bojí se, že tím ztratí rozhodovací moc v družstvu a stanou se tak námezdní silou na majetku někoho jiného.

Společnost ZZN nabídla členům družstva za jejich členství 50 tisíc korun a za jejich majetkové podíly stoprocentní náhradu. K tomu, aby ZZN podnik ovládlo, potřebuje, aby své členství prodala nadpoloviční většina z asi tří stovek členů.

Podle informací Deníku prodalo své členství již asi 75 lidí. „Tuto informací vám nemohu potvrdit ani vyvrátit. Tyto informace zatím spadají do našeho obchodního tajemství,“ řekl ředitel ZZN František Tůma.

Ten chce příští týden oslovit představenstvo družstva a požádat ho o převod již odkoupených podílů.

Chybí schválení

Předseda družstva Miloš Růžička ale řekl, že to neznamená, že převod schválí členská schůze.

Podle odhadů předsedy prodalo své podíly na 60 členů. „Pokud nebude převod schválen, ti, co prodali, zůstanou našimi členy, a je jejich soukromá věc, jak se se ZZN vyrovnají,“ upozornil Růžička. Podle něj ZZN již na družstvo vyvíjí určitý nátlak, který by je měl donutit převod odkoupených podílů schválit. Nechtěl to ale upřesnit.

Ředitel Tůma navíc řekl, že ve vykupování členů bude ZZN i nadále pokračovat.

„Nyní se na nás obracejí zájemci sami a domlouváme se na individuálním postupu,“ upozornil Tůma.

Vedení ZOD Vilémov ale nechce nechat nic náhodě a prostřednictvím výhod se snaží lidi přesvědčit, aby další členové své podíly neprodávali. Nabídli jim například padesátiprocentní slevu na dopravu nebo půl prasete jednou za rok zdarma. „Pokud se nám bude dařit, může to být i celé prase,“ dodal předseda Miloš Růžička.

„I kdyby se nám nepodařilo vykoupit nadpoloviční většinu, tak jsme dokázali to, že se o tamní lidi začalo vedení konečně zajímat a mají něco z peněz, které tam kdysi vložili a nikdy z nich nic neměli,“ myslí si ředitel havlíčkobrodského ZZN Tůma.