„Zpravidla nepracujeme v pátek. Technologové a nástrojárna někdy ale fungují. Občas i v sobotu,“ poznamenal odborový předák Bedřich Zapletal.

Zaměstnanci podepisovali dodatky pracovních smluv, ve kterých souhlasili s nižším počtem hodin a adekvátně pokrácenou mzdou. „Všichni podepsali,“ uvedla personální ředitelka Ivana Friedlová.

Podobné dodatky smluv podepisovali již v Jihlavě například lidé ve firmách Bosch Diesel nebo Motorpal.

Zástupci odborů a vedení Moravských kováren se mají scházet každý čtvrt rok. Nejbližší jednání je na programu ještě v březnu.

Propouštění dalších zaměstnanců z Moravských kováren není v plánu.

„Stav jsme snižovali v únoru o sto zaměstnanců. Nyní firma dává práci 550 osobám. Je důležité udržet výrobu a stávající počet lidí, abychom byli schopni reagovat na případný nárůst zakázek,“ vyjádřila se ředitelka personálního oddělení Friedlová.

Většina ze sta zaměstnanců, kteří dostali v únoru výpověď, skončila po dohodě ihned. Náleželo jim odstupné.

Hlavním akcionářem kováren je rakouský rodinný podnik Penn se sídlem v Kremsu. Výrobky jsou určeny ze zhruba 90 procent na export. Jde hlavně o výkovky z oceli pro automobilový průmysl, stavební průmysl, drážní techniku a zemědělské stroje.

„Situace se asi nelíbí nikomu, musíme zatnout zuby a vydržet,“ říká Ivana Friedlová.

„Kdyby se neposouval věk pro odchod do důchodu, nebyl by v tuzemsku takový problém s propuštěním. Spousta by odešla do důchodu, mladí by pak měli víc práci,“ poznamenal odborář Zapletal.

„Na zaměstnance, které jsme museli propustit, máme kontakty. Pokud výroba bude navyšována, oni budou ti první, které budeme určitě oslovovat,“ sdělila personální ředitelka.