Investorem je společnost Malý zámeček, která na rekonstrukci získala dotaci z evropských fondů. Vznikne zámecký hotel, akce vyjde na více než 126 milionů korun. „Součástí komplexu bude kromě dvaceti pokojů i restaurace, relaxační a sportovní centrum,“ uvedla za investorskou firmu Alexandra Kasperová.

Vpodzemních sklepních prostorách zámku vzniknou sklady a archivní vinný sklep. Zároveň tam bude vybudována plynová kotelna a technické zázemí a strojovna nově zřizovaného tepelného čerpadla. V půdních prostorách budou umístěny menší kotelny ústředního vytápění pro jednotlivé sekce zámku. Součástí projektu je i úprava dvorního prostoru zámku a zřízení nové čistírny odpadních vod.

Trojkřídlý patrový zámek v Herálci má dvě nárožní válcové věže s cimbuřím a vikýři. Část jižního průčelí objektu je členěna pseudorománskými arkádami, v nádvoří je koutový arkýř. V 1. patře objektu je bývalá kaple s nástropními malbami a štuky z doby kolem roku 1750, její portál je zdoben andělíčky a erby.

VÍTE, ŽE…

Některé z místností zámku mají pseudobarokní výzdobu. Vprvním patře severní věže se nachází pseudogotický salónek. Zámek obklopuje anglický park z 18. století, za kterým stojí barokní hospodářské budovy, upravené v 19. století. V lese na kopci nad rybníkem je vystavěna ušlechtilá novorenesanční hrobka z let 1912-1914, členěná dórskými sloupy. Původně v Herálci stávala věžovitá tvrz, ke které byla v roce 1559 přistavěna veliká obytná budova. Zámek byl pravděpodobně v místech tvrze postaven počátkem 17. století Kryštofem Karlem z Roupova, rozšířen a barokně upraven v letech 1658 – 1661 a novogoticky přestavěn v roce 1838 a 1862. (Zdroj: PSJ Jihlava)