Její majitel, havlíčkobrodský architekt Libor Stejskal, se jejím prostřednictvím snaží zúročit bohaté zkušenosti, které získal v průběhu uplynulých let v zahraničí, především pak ve Spojených státech amerických a Velké Británii.

„Společnost, kterou jsem nedávno založil, se zabývá, laicky řečeno, byznysem oživování starých průmyslových objektů. Lidé z branže v této souvislosti hovoří o takzvaném brownfieldu,“ vysvětlil Stejskal a poznamenal, že v České republice existuje v současné době na šest tisíc průmyslových objektů o celkové rozloze pětadvaceti tisíc hektarů, které na své oživení čekají.

Samozřejmě jsou také na Vysočině. „Například jde o objekty sklářského provozu v Úsobí, nebo bývalé provozovny společnosti Kras v Bystřici nad Pernštejnem či Náměšti nad Oslavou, popřípadě o areál jatek v Třebíči. Je jich samozřejmě ale mnohem víc,“ vyjmenoval Stejskal.

Na Vysočině zbylo nejvíce opuštěných areálů po zemědělských podnicích. „Z odhadovaných celkových až 630 brownfieldů jich je 43 procent. Následují opuštěné objekty průmyslových firem a také objekty občanské vybavenosti. To znamená kulturní střediska, nebo rozpadlé prodejny,“ uvedl Stejskal.

Bez ekologické zátěže

Většina brownfieldů je na Vysočině k nalezení v obcích a městech do dvou tisíc obyvatel. Dobrou zprávou podle Stejskala je, že přes 65 procent opuštěných areálů na Vysočině netrpí ekologickou zátěží.

TMH vstupuje do jednání nejen s majiteli uvedených objektů, správci konkursní podstaty, ale jedná také, coby developer, s bankami a potencionálními investory. „V týmu mám i erudované architekty a projektanty, kteří jsou schopni vypracovat detailní projekty případného využití brownfieldů,“ konstatoval Stejskal.

Krize samozřejmě firmu brzdí a Stejskal to nikterak nezakrývá. „Oživení očekávám v průběhu dvou nebo tří let. Vhodných stavebních ploch pro výstavbu průmyslových objektů ubývá a staré areály mají většinou tu výhodu, že jsou v zajímavých oblastech měst a obcí,“ přiblížil Stejskal a naznačil, že do sféry jeho zájmu se dostávají i opuštěné průmyslové objekty v zemích bývalého SSSR.

„Naším partnerem je i agentura CzechInvest. Disponuje dotačními tituly, a to až do 60 procent nákladů, které investoři mohou na obnovu nevyužívaných průmyslových ploch využívat,“ pokračoval Stejskal a dodal, že nejčastějším způsobem využití starých objektů je přestavba na bytové, nebo komerční komplexy. V této souvislosti poznamenal, že brněnské nákupní centrum Vaňkovka, nebo pražské Palladium jsou typickými příklady úspěšně realizovaných browfieldů.