Reálně zákazníci zaplatí 94,85 korun s DPH za kubík pitné vody. „Nárůst ceny za vodné a stočné byl nezbytný, aby byly dodrženy podmínky pro použití dotací z Evropské unie, díky nimž jsme mohli na Jihlavsku realizovat rozsáhlé investiční akce do vodohospodářského majetku. Tyto podmínky říkají, že je nutný postupný nárůst cen vodného a stočného tak, aby se do budoucna zajistilo, že tyto stavby budou soběstačné a budou schopné další opravy bez dalších dotací,“ uvedl předseda SVAKu Roman Fabeš.

V poslední době svazek invetoval například do úpraven vod v Hosově a v Nové Říši. Dále se dělaly zásahy na čístírnách odpadních vod v Dobroníně či Jihlavě. V letošním roce je podle Fabeše nutné v oblasti vodovodů provést servis řady zařízení na úpravně vody v Hosově, ale i opravy čerpadel na čerpacích stanicích Rantířov a Pístov.