Spojili se, aby pomohli nastartovat české hospodářství. Jejich cílem je budovat „zdravou a udržitelnou ekonomiku postavenou na nových digitálních technolo-giích, citu pro krajinu, kvalitě života, prvotřídní vědě a inovacích“.

Během následujících pěti měsíců budou pracovat na konkrétních řešeních, jež mohou z Česka udělat aktivního hráče v oblasti inovací v dopravě, moderní energetice, nakládání s odpadem, hospodaření s vodou nebo adaptacích na změnu klimatu. Důraz chtějí klást na startupy, špičkové školství a rozvoj „pozapomenutých“ míst, jako jsou pohraničí, venkov či uhelné revíry.

Součástí platformy je poradní sbor ekonomů, ve kterém zasedá například rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, zakladatel inovační platformy ELAI Lukáš Sedláček nebo ekonomka Mariana Čapková. „Projekt vznikl zespodu a přichází v době, kdy jsou otázky změny klimatu a péče o životní prostředí stále naléhavější. V souvislosti s pandemií zesílily tendence zamyslet se nad tím, kam jdeme. Nemá cenu jen navázat na bod, kde se ekonomika před třemi měsíci zastavila. Potřebujeme inovace a chytrá řešení šetrná k přírodě,“ řekl Deníku Lukáš Sedláček.

Mezi zakladatele otevřeného společenství Změna k lepšímu patří například Centrum pro dopravu a energetiku, COCUMA, ELAI, Fair Venture, Hnutí DUHA, IMPACT HUB, Institut Cirkulární Ekonomiky, Nano Energies, Svaz moderní energetiky či Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Kdo nabídne štěstí

Podle Lukáše Sedláčka budoucnost patří zemím, které dokážou měnit strukturu své ekonomiky. „Dodavatelé, firmy i spotřebitelé se čím dál víc řídí kritériem udržitelnosti. Trh na to velice silně reaguje, protože mladá generace naléhavě vnímá věci, jako je ochrana soukromí, životní prostředí, kreativita,“ míní.

Podotkl, že na ni už nepůsobí marketingové kampaně, kde vystupují dokonalí vyretušovaní lidé. „Faleš nemá zapotřebí, odmítá ji,“ říká Sedláček.

Pokud se firmy nebudou chovat ekologicky, mediální skandály, v nichž se to rozmaže, by pro ně mohly být devastující. „I státy se předhánějí, kdo bude v tomto směru lepší. Už netáhne jen ekonomická síla, ale schopnost zajistit lidem podmínky pro šťastný život.

Spousta lidí už netouží žít v Americe, ale ve Finsku nebo Dánsku, kde se občané cítí šťastně a bezpečně. Je to hezký posun, který zařídila neviditelná ruka trhu,“ soudí zakladatel platformy ELAI Lukáš Sedláček.