Stavba byla financována 
z programu Péče o národní kulturní poklad Ministerstva kultury České republiky a vyžádala si celkové náklady včetně kompletního vybavení ve výši téměř 315 milionů korun. Ministr kultury Daniel Herman, který se slavnostního otevření Centrálního depozitáře osobně zúčastnil, pokládá tyto prostředky za velmi dobře využité: „Nový depozitář Uměleckoprůmyslového muzea v Praze splňuje svými parametry nejvyšší nároky na moderní odborné pracoviště. Současně má díky citlivému architektonickému řešení atmosféru, která jej předurčuje stát se dalším pražským odborným a kulturním centrem," uvedl ministr kultury.

Pětipodlažní budova má kruhový obvod kolem vnitřní čtvercové základny. Je vybavena nejmodernějšími technologiemi, které zaručují jak bezpečné uložení sbírkových předmětů, tak i komfort souvisejících pracovišť. Ředitelka UPM Helena Koenigsmarková uvedla: „Přetíženost původní muzejní budovy sbírkami a nedostatek prostoru pro expozice a výstavy jsme pociťovali dlouhodobě. Rozšíření muzea jsme chtěli původně řešit využitím pozemku zahrady, který byl za tímto účelem v roce 1913 zakoupen. Tento záměr však nenašel podporu u orgánů památkové péče, proto jsme se soustředili na nový projekt – stavbu depozitáře, který by umožnil vyklizení historické budovy a její následnou rekonstrukci. Dlouho jsme tento projekt připravovali, zkoumali provoz 
a vybavení různých depozitářů doma i v zahraničí."

Depozitáře jednotlivých sbírek mají svůj vlastní režim ve vnitřní čtvercové budově o rozloze 6 340 metrů čtverečních. Sbírky jsou uloženy podle typu materiálu. V ochozech po obvodu budovy jsou umístěny moderně vybavené restaurátorské ateliéry a kanceláře všech odborných pracovníků, kteří o sbírky pečují, od kurátorů, správců sbírek, restaurátory po pracovníky evidence sbírek. Na každém patře se nacházejí i badatelny pro odbornou veřejnost. Ve vestibulu bude pro veřejnost otevřena kavárna a je zde také prostor pro přednášky, workshopy či menší společenské události. „Barevné řešení jednotlivých pater není náhodné, ale vychází z jednotného vizuálního stylu UPM," dodává Helena Koenigsmarková.

Celá budova je koncipována jako nízkoenergetický objekt – kanceláře obklopující samotný depozitář zároveň působí jako izolační vrstva, která snižuje spotřebu energie nezbytnou k udržování stálého klimatu v depozitářích. K tomu je navíc využívána energie ze zemních vrtů, jež také snižuje energetické nároky budovy.

„K vlastnímu stavebnímu dokončení díla došlo v lednu letošního roku a souběžně 
s tím se rozběhl proces přejímek a zkušebního provozu. Troufám si konstatovat, že jsme stavbu předali ve velmi dobré kvalitě," sdělil Jaromír Gregor, projektový manažer za generálního dodavatele stavby Regionu Čechy, akciové společnosti PSJ. Projekt stavby provedla firma AS Project CZ, s.r.o. z Pelhřimova na základě výběrového řízení 
v roce 2008, projektové řízení 
a technický dozor za investora měla na starost firma STIS.

Centrální depozitář si může prohlédnout veřejnost během dne otevřených dveří, a to 
v sobotu 9. dubna od 10 do 16 hodin.