Ekologové zařadili Pivovar Jihlava na šestou příčku za vypouštění látek poškozujících ozónovou vrstvu.

V žebříčku se objevily firmy, které vypustily do ovzduší hydrochlorofluorouhlovodíky, chlorofluorouhlovodíky a tetrachlormetan, tedy takzvané freony.

Vedení pivovaru připustilo, že loni k úniku látky z firmy došlo. „V roce 2013 došlo na jednom okruhu chladicí jednotky k úniku chladiva R22," připustil sládek a výrobní ředitel jihlavského pivovaru Jaromír Kalina.

Přesto ho jméno firmy v seznamech Arniky překvapilo. „Jsme firma, která poctivě hlásí havárie, a docela mne překvapuje, že jsme se tímto jednorázovým nevelkým únikem ocitli na špici v České republice," uvedl do úterního prohlášení „Jak jsou na tom ostatní velcí výrobci v ČR?" dodal.

Podle Kaliny byla původní chladicí jednotka na konci životnosti. „V době havarijního úniku byla investice ve vysokém stadiu připravenosti, bylo tedy rozhodnuto o nezprovozňování tohoto okruhu, přizpůsobení pracovního režimu pivovaru nižší kapacitě vyrobeného chladu a urychlení investice," popsal okolnosti, které únik látek do ovzduší provázely.

Nová chladicí jednotka za tři miliony korun byla zprovozněna na přelomu let 2013 a 2014. „Stará chladicí jednotka byla po odsátí zbylé chladící látky a jejího předání k ekologické likvidaci zlikvidována," doplnil informaci Kalina.

Podle Arniky unikly z Pivovaru Jihlava celkem čtyři kilogramy látek poškozujících ozónovou vrstvu. Na prvním místě je firma Barum Continental se 190 kilogramy takovýchto látek vypuštěných do ovzduší.