Dvoupodlažní budova nového vzdělávacího a výcvikového střediska vysočinských záchranářů na Vrchlického ulici v Jihlavě postupně ožívá. Její výstavba vyšla na více než 80 milionu korun, z níž 85 procent zaplatily evropské fondy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Přitom ještě donedávna probíhala cvičení záchranářů ve stávající budově ředitelství a výjezdové základně v Jihlavě. „Prostory tam nebyly ani kapacitně, ani dispozičně schopny pokrýt všechny potřeby pro vzdělávání a výcvik. Navíc se zde cvičení mísila s ostrým provozem zdravotnické záchranné služby,“ vypíchla potřebu nového střediska ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislava Filová.

Díky evropské dotaci mohla být stavba nového střediska v těsném sousedství budovy ředitelství zahájena v dubnu roku 2018, její kolaudace se uskutečnila loni v prosinci.

Jediný vrtulníkový záchranářský trenažér v republice

Přízemí střediska vévodí svojí mohutností trenažér záchranářského vrtulníku. Lze jej snadno ovládat intuitivně dálkovým ovladačem. „Toto zařízení není v rámci České republiky nikde umístěno. Jde o patentovaný prototyp,“ uvedla na adresu unikátního zařízení ředitelka Filová. Vnitřní prostor simulátoru odpovídá současně používané technice leteckých záchranných služeb.

close Evropské fondy zlepšují záchranný systém info Zdroj: MMR zoom_in

Nový trenažér pomůže záchranářům zvládnout nelehkou techniku záchrany osoby v podvěsu. I když na Vysočině nejsou velehory, dostávají se tamní záchranáři do situací, kdy se jim zkušenosti z vrtulníkového simulátoru mohou hodit. „V letošním roce uskutečnili naši letečtí záchranáři dva ostré zásahy za použití podvěsu, kdy bylo nutné vyprostit těžce zraněné osoby z nepřístupného terénu ve Žďárských vrších,“ přiblížila ředitelka.

Kromě práce v podvěsu mohou záchranáři v prostorách trenažérové místnosti cvičit i lezecké schopnosti. K dispozici mají lezeckou stěnu. Jak práce záchranáře v podvěsu vypadá, přiblížil vedoucí lékař vysočinského vzdělávacího a výcvikového střediska Michal Pačiska.

„K pacientovi v těžce přístupném terénu vyráží náš záchranářský vrtulník, který má k sobě připevněné 30 až 50 metrů dlouhé lano, na jehož konci je připoutaná posádka – záchranář s lékařem a transportní vak. Pokud vrtulník nemůže na místě přistát, většinou posádku jen vysadí a ta pacienta zaléčí a připraví k transportu v podvěsu vrtulníkem na vhodné místo, kde může být naložen dovnitř vrtulníku a posléze přepraven do nemocnice. V reálu je to tak, že pilot, jenž letí, nevidí prostor pod sebou. Proto musí mít s posádkou, která je upoután na konci lana, spojení a musí spolu komunikovat podle pevně daných pravidel.“

Natrénování postupných kroků práce v podvěsu a způsobu komunikace s pilotem je nezbytné, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti posádky s pacientem nebo vrtulníku. Jelikož letové hodiny vrtulníku jsou velmi nákladnou záležitostí, je simulátor vrtulníku skvělým pomocníkem. Na simulátoru lze trénovat i situace, kdy vrtulník na nakloněné ploše nemůže přistát, ale může se k ní jednou ližinou přiblížit a posádku vysadit.

„Pro tento účel zde máme simulovanou plochu střechy či nakloněné louky, posádka na ni vystoupí stejným způsobem, jako by byla přímo v terénu,“ přiblížil Pačiska výhody unikátního trenažéru.

Středisko bude mít nejmodernější vybavení

Podle něj by bylo užitečné, kdyby trénink na simulátoru využily i ostatní složky záchranného systému, které se záchranáři v běžném provozu často spolupracují. „Jsou situace, kdy se těmto lidem například hodí vědět, jak navádět vrtulník na místo a co nedělat, když se vrtule u vrtulníku ještě točí. To vše u nás mohou vyzkoušet,“ zamýšlel se Pačiska.

close Projekt v číslech info Zdroj: MMR zoom_in

Začátkem června ještě budova nebyla plně vybavena. Dílčí zakázky teprve probíhají. „Chtěli jsme mít nejmodernější technologii,“ nastínila ředitelka Filová situaci. V celém objektu bude audiovizuální systém propojen tak, aby školitel mohl počínání trénujících sledovat na monitoru v řídicí místnosti.

Veřejnost si bude moci prostory nového střediska záchranářů prohlédnout 26. září na dni otevřených dveří.

Vladislava Filová: Nejmodernější technologie posunou výuku výše 

Na vybudování vzdělávacího a výcvikového střediska záchranářů Kraje Vysočina v Jihlavě přispěla EU částkou přesahující 69 milionů korun.

close Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina info Zdroj: Denik zoom_in V čem spatřujete vy osobně největší přínos nového vzdělávacího a výcvikového střediska?
Díky příspěvku z Evropské unie budeme mít pod jednou střechou a s dostatečnou kapacitou takřka vše, co k výcviku a vzdělávání potřebujeme. Nejmodernější technologie pak posunou výukové možnosti o několik příček výše.

Nová budova je zařízena mimo jiné i simulátorem vrtulníku, kterým disponujete jako jediné krajské středisko v republice. Jaké jste na něj měli požadavky a jak bude využíván?
Instalace simulátoru vrtulníku proběhla v rámci stavební části projektu a šlo zde především o definování všech potřeb tak, aby simulátor splňoval možnost nácviku jednotlivých záchranářských technik používaných při práci v podvěsu, a to se myslím podařilo. Počítáme samozřejmě s tím, že simulátor vrtulníku umožní efektivní nácvik pro letecké skupiny napříč všemi záchrannými službami, které o to projeví zájem.

Vzdělávací a výcvikové středisko bude vybaveno i pracovištěm pro trénink biohazard týmu. Jaké zařízení v něm bude k dispozici?
Pracoviště bude disponovat zařízením pro nácvik dekontaminace členů biohazard týmu a potřebnou technikou. Členové tohoto týmu jsou školeni pro zvládání situací v zónách zasažených biologickými, chemickými, radiačními či nukleárními látkami a také pro zajištění a transport pacienta s vysoce nakažlivou nemocí na specializované pracoviště. Součástí vybavení je dekontaminační sprcha, dekontaminační bazén, biovak s příslušenstvím a další.

K práci záchranáře patří i záchrana osob při autonehodách. Najdou v novém objektu záchranáři i prostory, kde budou moci trénovat tyto situace?
Ano, k tomu jsou určeny speciální prostory, v nichž může být umístěna potřebná technika pro simulaci dopravní nehody. Nácvik evakuačních technik těžce zraněných osob patří k základním dovednostem při likvidaci následků dopravní nehody.

Bavili jsme se o praktickém výcviku. Součástí budovy jsou ale i prostory pro přednášky a výuku teorie. Čím vybavíte tyto prostory a jakou budou mít kapacitu?
Součástí budovy je přednášková místnost, která bude vybavena stejně jako ostatní učebny nejmodernější audiovizuální technikou. Kapacita přednáškové místnosti je až 50 míst. Dále v budově najdeme počítačovou učebnu. Ta bude sloužit k přípravě záchranářů především ke zvládání mimořádných událostí. Nácvik probíhá na programové platformě pro simulaci různých situací, při nichž může být zasažen velký počet osob. Celá budova bude vybavena audiovizuální technikou, což umožní lektorům, cvičícím i pozorovatelům sledovat simulační relace prováděné ve výcvikových prostorách v reálném čase s možností následného rozboru nacvičovaných situací.

Kromě záchranářů a zdravotnických pracovníků budete v novém zařízení školit i další složky integrovaného záchranného systému. Jak budete v proškolování postupovat?
V rámci složek integrovaného záchranného systému rozhodně nabídneme vyšší úroveň školení první pomoci v rozsahu pro takzvané first respondery. K tomu bude sloužit jednak větší počet pacientských simulátorů, včetně multifunkčního pacientského simulátoru dospělé osoby a dítěte, ale také možnost zpětné vazby za pomoci kamerové techniky. V rámci chystaného rozvoje je zpřístupnění tohoto technického zázemí i pro zdravotníky nemocnic.

close Další obdobné projekty z fondů MMR info Zdroj: MMR zoom_in