„Oproti jaru teď nezažívám nejistotu a stres, protože situace je jasná: velký průšvih a na pomoc vláda už nemá peníze. Očekávala jsem, že nějaká opatření přijdou už v září,“ říká například lektorka jazyků Zuzana Amrani, která nakonec první vlnu omezení ustála hlavně díky programu Pětadvacítka. „Bylo to ale období ohromné nejistoty a chaosu,“ dodává.

Pro všechny živnostníky a drobné podnikatele proto Deník zjišťoval, jaké kompenzace za ztráty kvůli omezenému podnikání už se rozbíhají. Přehled aktuálních kompenzací jsme sestavili ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a s Podnikatelskými odbory. Nutno ještě poznamenat, že některé návrhy už sice schválila vláda, ale bude je ještě projednávat Parlament ČR, takže podmínky jednotlivých opatření se ještě mohou měnit. (map)

Velký přehled opatření:

Kompenzační bonus pro OSVČ

 • Jde o pokračování kompenzačního bonusu z jara. Na rozdíl od jarního programu bude více zaměřen na konkrétní obory. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 Kč denně. Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním formuláře.
 • Program počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným i pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Oproti jarním měsícům už nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z těchto oblastí dosud postižených vládními restrikcemi.
 • Budou moci požádat všichni podnikatelé a OSVČ, kteří budou muset kvůli opatřením uzavřít nebo významně omezit provoz i ti, kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni a je pro ně stěžejním příjmem obživy, který nedokáží nahradit.
 • Drobní podnikatelé z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 korun za každý kalendářní den od 5. října 2020 do konce nouzového stavu. O konečné podobě bonusu se teď rozhodne v parlamentu.

Více najdete zde: https://www.mfcr.cz a www.financnisprava.cz

Ošetřovné pro OSVČ

 • Podpora pro OSVČ, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého. Výše podpory je 400 Kč denně. Podrobné informace a formulář pro žádání o ošetřovné zveřejní na svém webu v nejbližší době Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Více najdete zde: https://www.mpo.cz/

Odložení EET

 • Odložení by se týkalo všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých letech již povinně evidovali, tak i 3. a 4. vlny, která doposud čekala na svůj start. Návrh zákona schválila vláda a bude jej projednávat Parlament ČR. Vzhledem k podpoře vlády i opozice by však měl schvalovací proces proběhnout bez komplikací. Odložení EET pro všechny vlny je až do konce roku 2022. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby.

Více najdete zde: https://www.mfcr.cz

Program Antivirus

 • Změny již vešly v platnost. Bylo schváleno pokračování režimu Antivirus A. Nově pod názvem Antivirus Plus. O pokračování režimů B a C bude vláda v nejbližší době jednat. Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Do této doby měl zaměstnavatel nárok na 80 % nákladů na náhrady mezd, maximálně však 39 tisíc Kč na zaměstnance. Nově získává zaměstnavatel 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Režim A bude trvat až do konce roku. Pozor, v Antiviru A nadále zůstává náhrada 80 % na zaměstnance v karanténě.

Více najdete zde: www.mpsv.cz/antivirus

COVID Nájemné

 • Výzva MPO byla zveřejněna, o dotaci je tedy možné žádat. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách nebo svou činnost museli výrazně omezit. Na rozdíl od první výzvy není potřeba, aby pronajímatel poskytnul nájemci slevu na nájemném. Výše podpory činí 50 % z celkového nájemného za období červenec až září 2020.

Více najdete zde: https://www.mpo.cz/

Velký liberační balíček

 • Velký liberační balíček je již v platnosti. Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají možnost odložit všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu, a to až do konce roku 2020. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky. Oznámení je možné zaslat i e-mailem.

Více najdete zde: https://www.mfcr.cz

Program AgroCovid Potravinářství

 • Ministři odsouhlasili také záměr dotačního programu pro oblast potravinářství. Program AgroCovid Potravinářství bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením vlády. Konkrétní pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu bude ještě vláda schvalovat.

Více najdete zde: http://eagri.cz/

COVID Kultura

 • Výzva byla zveřejněna, o dotaci je možné žádat. Jde o podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím (OSVČ) a dále o podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury. Pro OSVČ v oblasti kultury je podpora nastavena jako jednorázový příspěvek ve výši 60 000 korun. Subjekty podnikajícím v oblasti kultury pak mohou získat kompenzaci za marně vynaložené výdaje, které jim vznikly ve spojitosti s organizací akcí z období od 1. října 2019 do 20. listopadu.

Více najdete zde: https://www.mkcr.cz/

COVID Bus

 • Tento dotační program bude určený na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě. Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu a počtu sedadel. Jedna miliarda korun schválená vládou pomůže podnikatelům v zájezdové dopravě přizpůsobit se situaci na trhu do doby 2. čtvrtletí roku 2021. Výzva bude otevřena v pondělí 26. října a ukončena po 30 dnech ode dne zahájení přijímání žádostí, tedy 25. listopadu 2020. Žádost lze podat výhradně elektronicky.

Více najdete zde: www.mdcr.cz/

COVID Sport

 • Dotační program byl schválen a výzva bude vypsána v nejbližší době. Podpořeny budou sportovní kluby ligových soutěží ve sportovním odvětví fotbalu, ledního hokeje, basketbalu, volejbalu a házené. Druhá z aktivit se zaměří na sportovní akce, které musely být v souvislosti s vládními opatřeními zrušeny. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Národní sportovní agentura nyní připravují podrobné podmínky pro vyhlášení programu a spuštění příjmu žádostí o podporu.

Více najdete zde: https://www.agenturasport.cz/

COVID Cestovní ruch

 • Nejnověji vláda schválila nový program na pomoc cestovnímu ruchu. Podpora půjde cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům a Ministerstvo pro místní rozvoj v něm rozdělí půl miliardy korun. Cestovní kanceláře by podle vládních materiálů měly mít možnost získat podporu nejvýše 2,75 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a služeb na letošní rok. Cestovním agenturám by mělo připadnout 500 korun za každý zrušený zájezd kvůli pandemii, který byl zakoupený od 1. prosince loňského roku do 1. října letošního roku. Průvodci by měli mít možnost dostat za splnění určitých podmínek až 50 tisíc Kč.

Více najdete zde: https://mmr.cz/

Živnostnící to nevzdávají

close Živnostníci to nevzdávají. info Zdroj: Deník zoom_in Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje už od jara na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani.

Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak jste nakonec zvládli jarní vlnu koronakrize, zda se vám povedlo během léta vaše podnikání zase rozjet a co pro vás znamenají současná omezení?