Podpora není určena pro pojízdné prodejny, pouze pro kamenné obchody. „Žadatelé mohou být pouze obce. Ony si pak rozhodnou, jakým způsobem finance poskytnou dále,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Pacal.

Jelikož je činnost vesnických prodejen často ztrátová, finančně musí provozovatelům pomáhat obec. Krajská dotace až padesát tisíc výrazně pomůže. Minimální podíl obce přitom musí být třicet procent. Celkem kraj vyhradil na venkovské prodejny pro letošní rok čtyři miliony, to je dvakrát více než loni.

Změnila se také maximální hranice počtu obyvatel a také bylo vypuštěno kritérium týkající se sortimentu. Prakticky totiž neexistuje obchod, který by prodával jen potraviny.

„V roce 2017 se přihlásilo celkem jedenadvacet žadatelů, úspěšně bylo podpořeno čtyřiapadesát z nich. Převis byl poměrně velký,“ uvedl Pacal. Z Jihlavska loni žádaly o podporu například obce Panenská Rozsíčka, Mysletice, Bílý Kámen nebo Dobroutov, ani jedna však neuspěla. Naopak třeba městys Kamenice pro prodejnu v Řehořově padesát tisíc získal.