„Stojí za tím několik faktorů. Na konci února byla dokončena reorganizace a skončilo tak déle než rok trvající insolvenční řízení. Čtyři měsíce prvního pololetí už jsme zase fungovali v běžném dodavatelském i obchodním režimu. Po provedených opatřeních se také zvedla výkonnost a produktivita všech čtyř výrobních závodů Motorpalu,“ uvedl člen představenstva a finanční ředitel společnosti Pavel Boháček.

Více než 80 procent své produkce firma za prvních šest měsíců roku 2017 exportovala. Nejvíce do Německa, kam směřovala čtvrtina objemu celkových tržeb, a Běloruska šlo 18 procent produkce firmy. Mimo Českou republiku pak ze 17 procent firma exportovala do významných obchodních teritorií. V prvním pololetí to byla Indie, Čína nebo Itálie.

Firma Motorpal zaměstnávala na konci června 2017 v Jihlavě, Jemnici, Batelově a Velkém Meziříčí celkem 1260 lidí.