Stotisícovou penalizační fakturu vystavila firma Plastikov a doručila začátkem prosince jihlavskému magistrátu. „Nejsem rád, že se kanalizace nepostavila. Vidím za tím zákulisní lobby, víc bych to nekomentoval," uvedl jednatel firmy Plastikov Lukáš Hintenaus.

Firma Plastikov městu účtuje smluvní penále za nedodržení podmínek dohody o vstupu na soukromé pozemky firmy Plastikov. Pod pozemky firmy Plastikov na Mlýnské ulici vede kmenová stoka splaškovou vodu do čističky odpadních vod u Helenína. Na konci července rada města rozhodla zrušení záměru části stavby pod areálem firmy Plastikov. Na devíti dalších místech Jihlavy se staví podle původního projektu.

Na jednání rady města vyjádřil výhrady ke změnám ve výstavbě kanálů předseda jihlavských lidovců Jaromír Kalina. „Jsem pro to, aby se to postavilo podle původního projektu. I pod Plastikovem," řekl Kalina.

Pod smlouvou s firmou Plastikov o podmínkách vstupu stavbařů na soukromé pozemky Plastikovu při modernizaci jihlavských kanálů je podepsán náměstek František Zelníček. Město mělo půl roku předem dát firmě Plastikov avízo o záměrech při stavbě. Projekt ale nabral zpoždění a jeho část městská rada zrušila.

Poslední předvánoční rada města rozhodla o úhradě stotisícové smluvní pokuty. Městu hrozí i další část smluvní sankce v milionech korun za odstávku výroby. „To bych ponechal bez komentáře, jsou na to různé názory," sdělil mluvčí města Radek Tulis.

MIROSLAV MAREŠ