Obchodník, který po celém Česku provozuje přes 330 prodejen, je potřetí v řadě největším firemním dárcem České federace potravinových bank. Potraviny z prodejen Albert představují více než čtvrtinu celkově sesbíraných darů.

Díky 11 chladicím dodávkám, které Albert potravinovým bankám v posledních čtyřech letech daroval, se k lidem v nouzi navíc dostává více čerstvého jídla. Vloni na jejich provoz a servis navíc přispěl částkou 1,5 milionu korun.

Vyšší mzdy v Albertu. Zaměstnanci v obchodech si polepší průměrně o 10 procent
Vyšší mzdy v Albertu. Zaměstnanci v obchodech si polepší průměrně o 10 procent

„Plýtvání potravinami má kromě negativního společenského rozměru také dopad na životní prostředí, jelikož každá potravina s sebou nese nejen lidskou práci a energetické zdroje na zpracování, zabalení, dopravu, ale také spotřebu vody a další náklady. Proto má darování potravin velký společenský smysl a boj proti plýtvání potravinami mezi základní pilíře strategie udržitelnosti v Albertu,“ vysvětluje Jiří Mareček, ředitel pro udržitelnost obchodů Albert.

Z obchodu na talíř potřebných do hodiny

Potravinové banky zmiňují, že loňský rok přinesl řadu výzev, na které bylo třeba reagovat.

„Prudce stoupla poptávka po potravinové pomoci a také jsme zahájili přímý výdej potravin v našich výdejnách. Jsme velmi vděčni, že jedním z partnerů, o kterého jsme se mohli opřít, byl Albert. Společně se nám podařilo zachránit větší objem potravin a tím podpořit více potřebných lidí. Také nás těší, že společně hledáme další možnosti spolupráce, jako jsou večerní svozy nebo finanční podpora projektů nebo provozu jednotlivých potravinových bank“, říká Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

Pokusy, jež měly ověřit účinnost silic proti plísním na bramborách, vyústily po řadě testů v objevení speciálního třívrstvého pytle. A tak vznikl Zembag.
Česká firma vynalezla unikátní pytel. Brambory v něm neklíčí a jsou déle čerstvé

Právě večerní svozy jsou jedním z nových společných projektů Alberta a potravinových bank. Projekt přináší další možnost, jak dostávat čerstvé mléčné a masné výrobky k potřebný, pro které jsou vzácné. Do pilotu se vloni zapojilo 35 prodejen a do konce roku takto darovalo 25 tun jídla.

Do svozů jsou primárně zapojené komunitní sociální kuchyně, azylové domy pro rodiny v krizi a chráněná bydlení, kde jsou schopni tyto potraviny ihned zpracovat a využít. Albert plánuje večerní svozy dále rozvíjet i letos.