„V současné době se snažíme modernizovat celý systém tísňové péče, což je finančně náročné, proto jsme se rozhodli zapojit do programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Tento program je nám známý již z dřívější doby, kdy jsme díky němu získali finanční prostředky na propagaci, díky kterým je nás více vidět,“ sdělil Lukáš Mandát, vedoucí tísňové péče v Jihlavě.

„Za získané peníze nakoupíme moderní terminální stanice, které podporují i venkovní tísňová tlačítka. A díky nim se budou naši klienti cítit bezpečně i mimo svůj domov,“ dodal Mandát.

Tísňovou péči poskytuje organizace seniorům, osobám se zdravotním postižením starším 18 let a osobám s chronickým tělesným nebo zrakovým postižením. Tato služba spočívá v tom, že klient na ruce nosí tísňové tlačítko a pokud se ocitne v tísni, stiskne tlačítko. Poté je pomocí zařízení s hlasitým výstupem spojen s dispečinkem. Nejvíce je využívána seniory, kteří žijí doma sami a již nejsou zcela mobilní, ale do pobytového zařízení se přesunout nechtějí.