Celý komplex, který je ukrytý mezi lesy, loukami a vodními plochami, slouží především jako sportovně-rekreační zařízení.

Ale pěkně od začátku. První zmínka roku 1366 hovoří o obci Šiškov, která měla zaniknout za husitských válek. Poté Jindřich z Hradce toto místo daroval Telči, aby zde vznikl rybník s prvním mlýnem. Prvním majitelem mlýna byl v roce 1477 Ptáček. O mnoho let později koupil mlýn Josef Procházka, který jej nechal přestavět a zhotovil zde i kamennou desku nad vchodem, která je zde dodnes. Za totalitního režimu byla budova využívána místní pionýrskou organizací.

Novodobá historie Šiškova mlýna a golfové prvopočátky se začínají psát v roce 1996, kdy byl zchátralý objekt mlýna zrekonstruován pod dohledem památkářů. Stavba trvala tři roky a skončila v roce 1999. O rok později byl Šiškův mlýn oceněn v soutěži Stavba roku. Golfové hřiště bylo u hotelového komplexu, který z mlýna vznikl, postaveno až v novém tisíciletí. Osmnácti jamkové golfové hřiště slouží golfistům od roku 2005, a tím byl ukončen průběh přestavby Golf resort Telč Hotel Šiškův mlýn.

Po stránce funkční a architektonické jde o zcela mimořádný komplex, umožňující společenské, sportovní a rekreační aktivity. Barokní mlýn patří ke kulturním památkám. Golfový areál je vystavěn na ploše 70 hektarů, splňuje mezinárodní parametry a pravidelně hostí i turnaje PGACzech.