Dohromady si v tomto kraji lokálně prospěšné projekty rozdělí téměř 478 000 Kč. Banka ocenila čtyři nejúspěšnější uchazeče z tohoto regionu sumou 150 000 Kč. Veřejnost navíc přispěla částkou 327 811 Kč.

„Díky programu ČSOB pomáhá regionům motivujeme veřejnost, aby se aktivně zapojila do podpory a zlepšování kvality života ve svém nejbližším okolí. Opět se podařilo vybrat rekordní částku, tentokrát přesahující 4 miliony Kč, a způsobit tak možná malé, ale velmi důležité změny v českých krajích. Jako banka v nich máme silné zastoupení, i proto nám záleží na tom, aby se v nich všem žilo lépe,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Zastavit bludný kruh koček

Spolek Feliti club s projektem Feliti – pomáháme udržet rovnováhu v přírodě získal od veřejnosti 132 161 Kč a banka mu navíc přispěla částkou 50 000 Kč. Stal se tak druhým nejúspěšnějším projektem v celé republice.

Aby nakrmily sebe i koťata, musí toulavé kočky lovit ještěrky, žáby, mláďata zajíců, ptáků hnízdících na zemi a spoustu dalších zvířat. Proto se organizace na tento problém zaměřila. Jejich kastrační program již od roku 2016 přispívá k řešení problematiky bezprizorných koček v celé České republice. Organizace spolupracuje se 120 smluvními veterináři, vykastrováno už bylo více než 1 700 zvířat.

„Jsme v republice jedinečná organizace, která kastrací umí řešit situaci toulavých koček a tím přispívat k významné ochraně ptactva a drobných chráněných živočichů. Jedině lidé můžou kolotoč utrpení zastavit, proto jsme rádi, že se veřejnost rozhodla na náš projekt přispět v takové výši. Děkujeme jí i ČSOB za podporu,“ říká Alena Pávková ze spolku Feliti club.

Nová lávka

Na druhém místě se umístilo sdružení Benediktus s projektem Pošlete asistenty do Lázní! Tomu veřejnost poslala 99 400 Kč a banka přidala dalších 40 000 Kč.

ČSOB pomáhá regionům

Program má dvě kola – jarní a podzimní.

Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů.

Tři vybírá odborná porota, čtvrtému udělí tzv. divokou kartu veřejnost.

ČSOB přispěje částkou 2 250 000 Kč, veřejnost podle uvážení.

V jarní části banka a veřejnost rozdělí 4 235 111 Kč.

Celkem se přihlásilo 263 projektů.

Nejvíce – 209 000 Kč – získala záchrana kostela u Nových Domků u Rozvadova.

Od začátku programu bylo podpořeno již 350 projektů

Celkem se za 7 let vybralo 38 000 000 Kč.

www.csobpomaharegionum.cz

Cílem sdružení je vybudování lávky pro bezbariérový přístup klientů do terapeutické dílny, která spolu se zázemím pro asistenty vzniká v podkroví budovy bývalých lázní. V současné době je možné se dostat do prvního patra pouze po venkovním žebříku, který je pro klienty s mentálním či kombinovaným postižením nevhodný.

Třetím nejúspěšnějším uchazečem je Spolek Přátelé Zahrádky s projektem Zvon pro Zahrádku. Veřejnost mu poslala 70 000 Kč a banka dalších 35 000 Kč.

Městys Zahrádka u Ledče nad Sázavou byl vysídlen v 70. letech minulého století při zřizování přehradní nádrže. Zachován zůstal pouze původně románský kostel sv. Víta, ve kterém působil i páter Toufar a který přišel již nejméně čtyřikrát o své zvony. Spolek chce kostelu pořídit nový zvon.

Vítěznou trojici doplňuje Stanice Pavlov s projektem Pomozte s námi živočichům z volné přírody. Ta od veřejnosti získala 26 250 Kč a od banky 25 000 Kč.

Posláním stanice je péče o poraněné živočichy a opuštěná mláďata, které se poté snaží navrátit uzdravené zpět do volné přírody. Ve stanici otevřeli i ekocentrum, jehož cílem je ekologické vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých.