Podle Ministerstva průmyslu a obchodu, stejně jako podle státního podniku Diamo je to nesmysl a zbytečná hysterie.

„Problém je v tom, že z ložiska uranu Brzkov a-Horní Věžnice, zahrnující část města Přibyslav, se zájem těžařů rozšiřuje na poměrně obrovské území v ploše asi 46 kilometrů čtverečních. Fakticky až k okraji Havlíčkova Brodu, a také se rozšiřuje okruh vyhledávaných nerostů z uranu dále na wolfram a indium,“ potvrdil informace právník Luboš Kliment ze Žďáru nad Sázavou, který už několik let obce protestující proti těžbě uranu zastupuje.

Předávání Zlaté jeřabiny na Základní škole v Libici nad Doubravou.
Video: Potvrzeno výhrou. Školáci z Libice jsou skvělí divadelníci v kraji

„To, že se má zhruba čtvrtina Vysočiny stát v podstatě obřím dolem, se obecní samosprávy navíc nedozvěděly od společnosti Diamo, ale zcela náhodou z dokumentu nazvaného Informace o postupu prací při vyhodnocování ložisek nerostných surovin z usnesení vlády z roku 2019,“ konstatoval starosta obce Brzkov Aleš Bořil.  Dokument má Deník k dispozici.

V dokumentu se například píše, že v roce 2020, což je letos, se mají u obce Vysoká provádět dva vrty do hloubky 200 metrů. Podobné průzkumy odstartují také u obce Stříbrné Hory. „Já o tom vůbec nic nevím. Nikdo mě nekontaktoval, nikdo mě neinformoval,“ reagovala starostka obce Jana Pazderková. Starosta Vysoké telefon nezvedl a na SMS zprávy Deníku nereagoval. Podle starosty Brzkova Aleše Bořila je to vrchol neúcty vůči obecní samosprávě. „Těžitel má samosprávu obce kontaktovat sám a dohodnout se na podmínkách a ne nechat obce, aby se informace dozvídaly z médií,“ zdůraznil Bořil. Jak dodal, společně se starostou Přibyslavi budou kontaktovat státní instituce, hlavně Ministerstvo průmyslu a obchodu a žádat vysvětlení.

Podle mluvčí Štěpánky Filipové z Ministerstva průmyslu a obchodu nemůže být o nějakém zahájení těžby surovin u Brzkova řeč. „V současné době a ani ve střednědobém horizontu nelze uvažovat o zahájení těžby na ložisku Brzkov. A to zejména z těchto důvodů. Nízká cena na světovém trhu s uranem, převis nabídky, nedostupná efektivní a ekologicky bezpečná technologie těžby a úpravy,“ sdělila mluvčí Filipová.

Ilustrační foto.
Po srážce auta s chodkyní u Brodu skončila nezletilá dívka v nemocnici

„V případě oblasti mezi Polnou a Havlíčkovým Brodem se jedná o výzkumné práce zajišťované Českou geologickou službou, které jsou motivovány indiciemi o výskytu wolframu, india, vzácných zemin a uranu, které jsou založeny na údajích z historických těžeb i průzkumů v širším okolí Havlíčkova Brodu,“ reagovala mluvčí státního podniku Diamo Lenka Rychtaříková dodala: „.Jde pouze o výzkum, pro který vrtné práce schvaluje báňský úřad. Výzkumné vrtné práce v této oblasti navrhované na rok 2020 nebudou z finančních důvodů realizovány.“ .

Podle starosty Kamaráda se státní podnik Diamo se ze všech sil snaží odstartovat na Vysočině těžbu. „Začít těžit jen uran by nebylo ekonomické, tak se Diamo snaží rozšířit objem surovin o wolfram a indium aby zdůvodnil, že se těžba vyplatí,“ konstatoval starosta Kamarád. Podle místostarosty Přibyslavi Michaela Omese nelze státu bránit aby těžil suroviny, které mu podle zákona paří, ale podle zákona a po diskusi s obecní samosprávou. To potvrdila i Marcela Syrová ze Sdružení místních samospráv. „Protesty obcí proti rozšiřování těžby surovin na Vysočině podpoříme,“ podotkla Syrová. Přibyslav, Brzkov, Věžnice, ale nyní i Stříbrné Hory se obávají, že těžba surovin zničí přírodu, ohrozí podzemní vody a přinese sociální problémy.

Naučná stezka Sobíňov.
Oblíbená naučná stezka v Sobíňově slaví patnáctiny

Už v roce 2016 bývalý ministr průmyslu Jan Mládek na adresu advokáty Luboše Klimenta ke kauze uran ale prohlásil v Deníku toto: „Advokát Luboš Kliment svými výroky v minulých dnech prostřednictvím médií rozpoutal útočnou kampaň, aniž by před tím korektně oslovil k dialogu všechny zainteresované strany a mohl disponovat relevantními informacemi. Na tyto útoky Ministerstvo průmyslu a obchodu i DIAMO, s. p., poskytly vždy obratem relevantní a fakty podložené reakce."

Mluvčí Diamo Lenka Rychtaříková: Musíme ochránit uran pro budoucí generace

Jak velké území v současné době do ložiska uranu spadá?  

Plocha stávajícího chráněného ložiskového území Brzkov je 1,0635 km2. Plocha navrhovaného rozšířeného chráněného ložiskového území Brzkov činí 4,59125 km2. 

Kromě uranu by se v lokalitě měly vyhledávat i wolfram a indium? Má Diamo nějaké indicie, že by se v místech tyto nerosty mohly nalézat?  

Lokalita Brzkov nijak nesouvisí s plánovanými výzkumnými pracemi na lokalitě s indikovaným výskytem india a wolframu mezi Polnou a Havlíčkovým Brodem. 

V případě oblasti mezi Polnou a Havlíčkovým Brodem se jedná o výzkumné práce zajišťované Českou geologickou službou, které jsou motivovány indiciemi o výskytu wolframu, india, vzácných zemin a uranu, které jsou založeny na údajích ze série historických těžeb i průzkumů v širším okolí Havlíčkova Brodu.

Kdy by měly začít první průzkumy (vrty) v lokalitě?

 Nejedná se o průzkum, pro který je třeba rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území, ale pouze o výzkum, pro který vrtné práce schvaluje báňský úřad. Výzkumné vrtné práce v této oblasti navrhované na rok 2020 nebudou z finančních důvodů realizovány.

Může nesouhlas místních ovlivnit další kroky?

Výsledky výzkumu (nikoli průzkumu) neudělují žádná práva ani oprávnění výzkumné organizaci, kterou v tomto případě je Česká geologická služba, která spolu se s. p. DIAMO zajišťuje plnění úkolů souvisejících s platnou surovinovou politikou ČR a UV č. 713 z 11. října 2017. 

Co se týká lokality Brzkov, lze konstatovat, že současný stav právního prostředí upravující oblast průzkumu a těžby nerostných surovin zajišťuje v plné míře prostor pro hájení všech zájmů osob, obcí, sdružení atd., které jsou dotčené plánovaným průzkumem či těžbou ložiska. Úkolem s. p. DIAMO je ochránit existující ložisko uranu jako zdroje strategické energetické suroviny pro budoucí generace. V případě možné těžby uranu na ložisku Brzkov je jasné, že ani ve střednědobém horizontu není možné, především z ekonomických důvodů, o zahájení těžby uranu uvažovat.