close Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR info Zdroj: AMSP ČR zoom_in Situace týkající se prodeje lokálních zemědělských produktů není v České republice úplně jednoduchá.

I kdyby producent prodával jen poměrně malá množství produktů, vztahuje se na něj celá řada předpisů, v nichž je orientace komplikovaná.

Následující stručný přehled by tedy měl poskytnout alespoň základní vodítko, na co se vztahují příslušné legislativní normy.

Na počátku je třeba zodpovědět několik otázek.

Jde o zemědělskou činnost?

Nebo o výrobu potravin?

A když jde o zemědělskou činnosti, jedná se o živočišnou, nebo rostlinnou produkci?

Bez mezičlánku

Nejjednodušší způsob, jak prodat vlastní produkty, je prodej ze dvora.

Ten se však týká pouze produktů ze zemědělské (živočišné) prvovýroby a ještě přesněji, prodeje omezeného množství vlastních produktů z prvovýroby chovatelem přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti.

Přípustné jsou také dodávky do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele.

Množství produktů prodávaných tímto způsobem je však omezeno, přičemž se předpokládá, že jeden zákazník si nekoupí víc potravinářských produktů, než kolik je schopen spotřebovat v domácnosti. 

Prodej ze dvora či z farmy upravují tyto zákony:

* Zákon o zemědělství (č. 252/1997 Sb.)

* Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (č. 154/2000 Sb.)

* Vyhláška o označování zvířat a jejich evidence (Vyhl. č. 136/2004 Sb.)

* Veterinární zákon (č. 166/1999 Sb., včetně novely č. 327/2017 Sb.)

V případě, že producent živočišné produkty zpracovává, přibývají další předpisy:

* Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými evropskými předpisy (č. 289/2007 Sb.)

* Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty (č. 128/2009 Sb.)

* Živnostenský zákon (455/1991 Sb.)

* Tzv. Evropský hygienický balíček, týkající se bezpečnosti potravin (a jejich sledovatelnosti), hygieny výroby a její kontroly.

Pokud farma či družstvo nabízí rostlinné produkty určené k lidské spotřebě, je producent vázán příslušnou potravinářskou legislativou, konkrétně jde o:

* Potravinářský zákon (č. 110/1997 Sb.)

* Další evropská nařízení týkající se kontroly škodlivých látek v potravinách.

A teď česky

V naší asociaci se problematice podpory místních zemědělských výrobců věnujeme již řadu let v rámci platformy „…a teď česky“, kterou dlouhodobě podporuje i ministerstvo zemědělství. Řadu užitečných informací v této oblasti naleznete také na adrese www.atedcesky.cz.