A oheň udeřil znovu v pondělí kolem půl čtvrté ráno. Scénář byl přitom podobný jako předtím. Hořelo totiž stejné místo.


K hromadě odpadu tak vyjeli tři hasičské vozy a boj s ohněm skončil kolem šesté hodiny ráno. Provozovatel skládky Služby města Jihlavy má dvě verze, jak k incidentu mohlo dojít.


„K požáru opět došlo nejspíše samovznícením, svou roli možná sehrává i rozmanité počasí. Svítí slunce,poté prší a následně je zase teplo a dusno,takže může dojít k zapaření odpadu,vysokým teplotám uvnitř skládky a následnému chemickému procesu,“ uvedl Martin Málek, mluvčí služeb. „Druhou a více pravděpodobnou možností je, že se před týdnem, kdy poprvé hořelo, nepodařilo úplně zlikvidovat všechna ohniska požáru,“ dodává. Ke zranění osob ani škodám na majetku ale nedošlo.


Občanům krajského města ani okolních obcí při vzniklém požáru nehrozilo žádné větší nebezpečí. Služby města Jihlavy v těchto dnech zvažují jakou další prevenci je možné provést, aby už k podobné situaci nedošlo. V úvaze připadá odtěžení a rozhrnutí ještě hlubší vrstvy směsného komunálního odpadu. Následně by se pak nasadil kropící vůz, který by hromadu odpadu opakovaně pokropil.


Kapacita henčovské skládky pomalu nestačí. Služby města Jihlavy ji chtějí rozšířit téměř na dvojnásobek.