„V průběhu posledního dubnového dne loňského roku zasahovali hasiči na Vysočině u dvaadvaceti událostí. Požár, který by přímo souvisel s pálením čarodějnic nebo probíhajícími oslavami, neřešili," vzpomněla na loňský přelom dubna a května Musilová. Při té příležitosti však důrazně poukázala na to, že i když loni se pálení takzvaných čarodějnic obešlo spíše bez potíží, jde pokaždé o značné riziko.

„Ještě než se pustíme do samotného pálení čarodějnic, je důležité dobře vybrat místo, kde bude pálení probíhat. Ohniště by mělo být nejenom dostatečně vzdálené od budov a jiných objektů, ale také dostatečně zajištěné, nejlépe ohraničené například kamením," popsala Musilová. Takové místo by rovněž mělo být vzdálené od kraje lesa a lesního porostu nejméně padesát metrů. „V případě stohu je nutné dodržet vzdálenost dvojnásobnou, to je sto metrů. Zakázáno je rozdělávání ohně ve vysoké trávě a na strništích," podotkla dále mluvčí.

Co je také důležité? Žádný benzin

Podle zkušeností hasičů je namístě také zvážit ještě před rozděláním ohně, zda je v případě nouze přítomné osazenstvo schopné vlastními silami zvládnout uhašení požáru.

„Vatra by měla být stabilní, aby nikoho neohrozila. Bedlivě bychom tedy měli sledovat povětrnostní situaci a při velkém větru oheň raději nerozdělávat vůbec," poznamenala Musilová.

Při pálení ohně se rovněž musí důsledně dbát na to, co se pálí. „Stálým zlozvykem je pálení pneumatik, plastů, nádob s vyjetým olejem a tak dále. Kromě toho při takovém pálení poškozujeme životní prostředí a své zdraví. Také ale porušujeme zákon, jenž pálení pneumatik a materiálů, které obsahují chemické látky, pod pohrůžkou vysoké pokuty zakazuje," upozornila mluvčí hasičů.

Hasiči mají rovněž neblahé zkušenosti s tím, když se nedaří zapálit oheň hned napoprvé. „Neuchylujme se ke krajním a velmi nebezpečným řešením, jako je použití benzinu nebo jiné vysoce hořlavé kapaliny. Při jejich použití se oheň může velmi rychle vymknout kontrole a zranit nás," vyslala varovný signál Musilová. Podle ní je v každém případě lepší použít relativně bezpečný tuhý podpalovač.

Jedním ze stále se opakujících nešvarů je také přeskakování hořících vater. Při tom se totiž velmi snadno vznítí oděv. „Pak je nejdůležitější zachovat chladnou hlavu a nepanikařit. Pokud nemáme po ruce dostatečnou zásobu vody pro uhašení, je důležité okamžitě se zastavit, lehnout si a kutálet se. Rozhodně nikam neutíkáme. Během nebo rychlou chůzí se totiž hoření podpoří," popsala mluvčí hasičů. Pro uhašení se dá také použít třeba těžká deka.