„Největším, co do majetkové škody, byl požár v sobotu 9. července. S plameny na přibližně 20 hektarech pole u obce Lipník na Třebíčsku bojovali několik hodin hasiči z osmi jednotek.

Plameny spolykaly majetek za více než milion korun. Požár zapříčinilo cizí těleso, které se dostalo do drtiče sklízecí mlátičky," vysvětlila mluvčí hasičů Petra Musilová s upozorněním, že v období sklizně, tedy od 1. června do 30. září, klade nařízení Kraje Vysočina č. 7/2016 na zemědělce mimořádné podmínky požární bezpečnosti.

„Je-li v období sklizně v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na nebezpečí požáru nebo vysoké nebezpečí požáru, pak musí zemědělci při sklizni obilovin a pícnin učinit nezbytná preventivní opatření k zamezení šíření požáru na sousední pozemky zejména s lesními porosty nebo jinými vegetačními porosty," upozorňuje Ludvík Szelke, náměstek ředitele HZS Kraje Vysočina pro úsek prevence.

Prvořadým úkolem zemědělců je učinit taková opatření, aby zabránili šíření požáru na sousední pozemky tím, že vytvoří bezpečnostní ochranné pásy.

„Pro zemědělce to znamená, že musí zahájit sklizeň nejprve na okrajích hranic pozemků, kde souběžně se sklizní na těchto místech dojde k orbě a tím vytvoření ochranného bezpečnostního pásu o minimální šířce pět metrů", vysvětluje Szelke.

Probíhá-li sklizeň na ploše větší než třicet hektarů, musí být podle mluvčí hasičů na poli po celou dobu sklizně k dispozici mobilní zásobník vody s minimálním objemem dva tisíce litrů. Objem litrů však není jedinou podmínkou, zásobník musí umožňovat také použití vody pod tlakem pomocí hadic. Právě voda 
z tohoto zásobníku by měla být v případě zpozorování požáru použita jako první 
k uhašení nebo alespoň 
k zamezení šíření do příjezdu jednotek hasičů.

Kormě těchto povinností zakotvených v nařízení doporučují hasiči i další řadu preventivních opatření 
k zajištění odpovídající úrovně požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.