Podle scénáře vznikl požár únikem plynu v kotelně a rozšířil se po celé jedné budově. Bylo tedy nutné evakuovat druhé a třetí podlaží budovy, ve kterém jsou obytné pokoje klientů. Jednalo se i o seniory s omezenou pohyblivostí či upoutaných trvale na lůžko.

„Cílem cvičení bylo ověřit připravenost členů hasičského záchranného sboru na likvidaci požáru v domově pro seniory za použití dýchací techniky a radiové komunikace, ověřit spolupráci s Nemocnicí Jihlava a možnosti evakuace a záchrany ohrožených klientů domova,“ uvedla Stanislava Holbová z odboru sociálních věcí Kraje Vysočina.
Cvičení se zúčastnilo celkem 14 jednotek hasičského sboru, dorazily tři vozy rychlé záchranné služby, na místě zajišťovala plynulost dopravy v okolí domova Policie České republiky. Do cvičení se zapojili i klienti Domova Ždírec, kdy deset z nich představovalo osoby, které je nutné evakuovat ze zasažených pokojů.

Se cvičením byl spokojený i velitel pověřený organizací celého cvičení. „I když šlo o zásah v prostředí s osobami s omezenou pohyblivostí, evakuace a záchrana postižených osob proběhla hladce,“ tak zhodnotil celou akci podporučík Miroslav Vatter.