KDY: 10. září od 17.00
KDE: Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny
ZA KOLIK: vstupné 40 korun

Výstavou ručně kreslených historických plánů čelních fasád vybraných jihlavských domů, postavených na přelomu 19. a 20. Století z pera významných jihlavských stavitelů provede autorka a kurátorka Michaela Pacherová.