KDY: 11. září od 19.00
KDE: Jihlava, DKO
ZA KOLIK: vstupné 180 korun, na místě 200 korun

Odborná interaktivní přednáška. Součástí programu jsou praktické ukázky sugesce a hypnózy.