KDY: do 6. ledna 2020
KDE: Telč, Městská galerie Hasičský dům  
ZA KOLIK: vstupné 30/15 korun

Výstava betlémů ZUŠ Telč a vyřezávaného betlému lidového řezbáře Jiřího Housera ze Lhotky v Městské galerii Hasičský dům.