KDY: do 13. října
KDE: Muzeum Vysočiny Jihlava
ZA KOLIK: za výstavu zaplatí dospělí dvacet korun, děti deset kroun
Ikona je umělecké vyjádření evangelijní zvěsti, dobré zprávy o spáse člověka. "Tato umělecká díla jsou neopakovatelná svým duchovním obsahem i výtvarným stylem. Ikonopisci se řídili a řídí jinými motivy a přístupy k umění, než jsou dnes běžné. Své síly vkládají do vyjádření skutečnosti, která přesahuje jejich individuální pohled. Ikony jsou vytvořeny pomocí kánonu, který je společným dílem církevních otců a ikonopisců. Proto vyjadřují obecné církevní hledisko, zabývající se smyslem lidského života,“ vysvětlila Ludmila Moržolová z Muzea Vysočiny Jihlava.

Lidé se seznámí s nejznámějšími poutními místy spojenými s pravoslavím, s nejdůležitějšími náboženskými motivy, které ikony zachycují, a prostřednictvím ikon se představí také čeští světci.