Řásná - Obyvatel obce zde přišla z celkového počtu 163 oprávněných voličů hlasovat polovina z nich. V obci dostala nejvíce hlasů ODS, a to 31 hlasů, což dělá 38,27procent. Druhá ČSSD získala v obci důvěru 24 lidí, tedy necelých třicet procent. Komunisté na třetím místě obdrželi hlasů jedenáct, s procentuálním výsledkem skoro čtrnáct procent hlasů.Pět hlasů zde získala KDU-ČSL, o jeden hlas méně Konzervativní koalice. Dva hlasy Strana zdravého rozumu stejně jako SNK-ED. Po jednom hlasu dostali Zelení i Strana důstojného života.

Zvolenovice - K volbám do Zvolenovic přišlo 42 lidí. Volební účast v obci se tak vyšplhala na 67,74 procenta. Platných hlasů lidé odevzdali 97,62 procenta. ODS ve Zvolenovicích volilo 13 obyvatel. ČSSD dostalo 9 hlasů, KDU- ČSL o jeden hlas méně. SNK- ED dostalo 5 hlasů. Tři hlasy pak KSČM. Stranu důstojného života volili dva lidé. Jeden dal hlas Konzervativní koalici.

Zbinohy - K volbám ve Zbinohách přišlo 23 lidí z celkového počtu 56 voličů. Volební účast v obci dosáhla 41,07 procenta. Nejvíce hlasů ve Zbinohách dostala ČSSD. Volilo jí deset lidí. KSČM obdržela 6 hlasů. Dva voliči vhodili volební lístky ODS. Stejný počet hlasů dostala i strana Volte Pr. Blok – www.cibulka.net.Po jednom hlasu ve Zbinohách dostala Strana zelených a SNK-ED.

Zdeňkov - Z 53 voličů přišlo k urně ve Zdeňkově 36 lidí. Volební účast se vyšplhala na 67,92 procenta. Nejvíce hlasů ve Zdeňkově dostala strana KDU- ČSL. Hlasovalo pro ni 15 voličů. O dva hlasy méně dostala od voličů KSČM. ČSSD obdržela čtyři hlasy. Pro ODS hlasovali dva voliči.

Dušejov na Jihlavsku hlásí volební účast 42%, což dělá 136 platných hlasů z celkového počtu 328 voličů. Nejlépe v Dušejově dopadla ČSSD s padesáti hlasy, což dělá téměř 37procent zúčastněných voličů. Druhá ODS získala 24 hlasů, v procentech vyjádřeno číslem osmnáct. Lidovci a Strana důstojného života získaly shodných 14 hlasů, tedy lehce přes 10%. Komunisté získali devět hlasů, tedy téměř sedm procent hlasů. SNK-ED obdrželi hlasů osm, tedy 6% z celkového počtu. Zelení získali v Dušejově důvěru sedmi voličů, čtyři hlasy získala strana Volte Pravý Blok, Dohoda pro Vysočinu získala tři hlasy, Dělnická strana dva a Strana zdravého rozumu jeden hlas.

Zadní Vydří - Obálky z hlasy do volební urny v Zadním Vydří vhodila 28 lidí z dvaačtyřiceti voličů. Volební účast v obci dosáhla 66,67 procenta. Dvanáct hlasů v Zadním Vydří dostaly strany KDU- ČSL a ČSSD. KSČM obdržela 3 hlasy. Jeden hlas v obci dostala ODS.

Arnolec se 146 právoplatnými voliči nasčítal ve volební urně 58 platných hlasů. Z nich nejvíce získala ČSSD, 26 hlasů, tedy skoro 45% hlasů. Druzí komunisté získali 13 hlasů, což je přes 22%. V těsném závěsu třetí ODS dostala od Arnoleckých 12hlasů, tedy bezmála 21%hlasů. Šest voličů dalo svůj hlas KDU-ČSL, která tím dosáhla na 10.34%.Jeden hlasující dal svůj hlas Dohodě pro Vysočinu.

Bílý Kámen - volit přišlo 101 lidí ze 171 právoplatných voličů. Vyjádřeno v procentech přišlo volit 59% voličů obce. Nejvíce zde získala ODS a to 35 hlasů, tedy téměř 35% hlasů. Druhá ČSSD volební komise nasčítala 28 hlasů, tedy skoro 28% hlasů. Křesťanští demokraté a komunisté získali shodně po 12.hlasech, tedy téměř 12%. SNK-ED v Bílém Kameni posbírali šest hlasů, což je skoro 6% hlasů, Dohoda pro Vysočinu získala čtyři hlasy, Zelení hlasy tři. Jeden volič dal svůj hlas Dělnické straně.

Ždírec - Volební účast ve Ždírci dosáhla 45,6 procenta. K volební urně přišlo 140 lidí z celkového počtu 307 voličů. ODS ve Ždírci dostala 41 hlasů. ČSSD36 hlasů, KDU-ČSL 31 hlasů KSČM 21 hlasů. Po dvou hlasech si odnesla Strana zelenýchSDŽ- Strana důstojného života a Děln. Str.- zrušení popl. Ve zdr.. Po jednom hlasu dostali od Ždíreckých strany Volte Pr. Blok – www.cibulka.net a Dohoda pro Vysočinu.

Žatec - K volební urně v Žatci přišlo 47 lidí z celkového počtu 90 voličů. Volební účast dosáhla 52,22 procenta. Patnáct hlasů dostala od obyvatel obce ODS. O dva hlasy méně pak ČSSD. Třetí příčku obsadila strana KSČM, která dostala 10 hlasů. KDU-ČSL si odnesla 6 hlasů a tři hlasy dostala strana SNK- ED.

Cejle - Ze 357 voličů v obci Cejle přišlo volit skoro 44%, platných hlasů bylo nasčítáno 154. Z nich nejvíce patřilo ČSSD, která v Cejli získal 61hlasů, skoro 40% odevzdaných platných hlasů. Druhá ODS dostala hlas od 43voličů,tedy skoro 28%hlasů. Třetí komunisté získali hlasů 16, tedy více než 10% hlasů. SNK-ED o dva hlasy méně než komunisté. Lidovci získali hlasů 11, tedy lehce přes 7%. Zelení získali důvěru osmi voličů z Cejle a Strana zdravého rozumu jeden hlas.

Čížov - V Čížově přišlo odevzdat svůj hlas 86voličů ze 180. Nejvíce od nich obdržela hlasů ODS, 45hlasů, tedy přes 52% hlasů. Druhá ČSSD získala přes 38%hlasů, přesně 33 hlasů. Komunisté získali čtyři hlasy, Zelení hlasy dva. Lidovci a SNK-ED získali po jednom hlasu.

Záborná - Volební účast v Záborné byla 54,17 procenta. K urnám dorazilo 91 lidí.z celkového počtu 168 voličů. Devětadvacet hlasů dostala strana ODS. Druhé místo obsadila strana ČSSD s 21 voliči.. O jeden hlas méně dostala od obyvatel Záborné strana KDU – ČSL. KSČM obdržela 18 hlasů a po jednom hlase si odnesly strany SNK-ED a Strana zdravého rozumu.

Dlouhá Brtnice - Volební komise v Dlouhé Brtnici posbírala ve volební urně 117 obálek, z toho bylo 116 hlasů platných z celkového počtu 300 voličů. ČSSD zde volby vyhrála se 43 hlasy, což je přes 37 hlasů. Druzi komunisté dostali hlasů 20, tedy přes 17% hlasů. Třetí ODS získala hlasů 19, přes 16% platných hlasů. Šestnáct hlasů získalo SNK-ED, tedy téměř 14% hlasů. Lidovci mají v Dlouhé Brtnici důvěru 12 lidí, což dělá přes 10% platných hlasů. Zelení získali hlasy čtyři, Volte Pravý Blok a Dělnická strana dostali po jednom hlase.

Zbilidy - V obci Zbilidy přišlo volit 80 lidí z celkového počtu 146 voličů. Účast v obci dosáhla 54,79 procenta. Třicet hlasů dostala ČSSD. Pro ODS hlasovalo 17 lidí. Deset hlasů dostala strana KDU-ČSl. O jeden hlas méně pak KSČM. Po čtyřech hlasech dostaly strany SNK-ED a Děl. str.- zrušení popl. Ve zdr. Tři hlasy dostala strana Volte Pr. Blok – www.cibulka.net. Po jednom hlase od obyvatel obce dostaly strany Dohoda pro Vysočinu, SDŽ – Strana důstojného života a Strana zdravého rozumu.

Dvorce - Ve Dvorcích u Jihlavy přišlo volit 86 lidí ze 149 voličů. O první příčku sezde dělí Komunisté s ČSSD, dostali po 24hlasech, což dělá skoro 28%. ODS získala hlasů 19, tedy celých 22% hlasů. SNK-ED ve dvorcích posbírali osm hlasů, tedy přes devět procent. Lidovci a Dohoda pro Vysočinu získali shodné tři hlasy.Strana důstojného života obdržela platné hlasy dva. Po jednom hlase zaznamenali strany Volte Pravý Blok, Dělnická strana a Konzervativní koalice.

Vystrčenovice - Ve Vystrčenovicích přišlo k urnám 51 voličů z celkového počtu 88 lidí. Volební účast v obci dosáhla 57,95 procenta. ODS dostala 19 hlasů. Pro ČSSD hlasovalo 14 lidí. Strana KDU-ČSL dostala 8 hlasů. Čtyři lidé hlasovali pro KSČM. Tři voliči v obci dali hlas stranám SNK-ED a Volte Pr. Blok – www.cibulka.net.

Hladov - V Hladově na Jihlavsku nasčítala volební komise 49 platných hlasů. Ze 112 právoplatných voličů tak přišlo volit bezmála 46% voličů. Vítězství zde zaznamenala ODS, získala 13 hlasů, tedy přes 26%. Druzí byli komunisté s dvanácti hlasy, tedy se skoro 25% podílem. Třetí ČSSD získala 10 hlasů, skoro 21% ze všech odevzdaných hlasů. KDU-ČSL zde získala sedm hlasů, přes 14% hlasů. Zelení dostali hlasy čtyři, SNK-ED hlasy dva a Dohoda pro Vysočinu jeden hlas.

Vysoké Studnice - K volební urně přišlo ve Vysokých Studnicích 131 lidí z celkového počtu 281 voličů. Volební účast v obci dosáhla 46,62 procenta. ČSSD dostala 39 hlasů. KDU-ČSL volilo 31 lidí. ODS dostala 22 hlasů. KSČM obdržela 20 hlasů. Pro SNK-ED hlasovalo 10 voličů. Čtyři hlasy dostala Strana zelených. Po dvou hlasech dostaly od obyvatel obce strany Volte Pr. Blok- www.cibulka.net. a SDŽ- Strana důstojného života. Jeden občan hlasoval pro Dělnickou stranu.

Hybrálec - V Hybrálci u Jihlavy přišlo k volbám 128 voličů z celkem 336 lidí oprávněných volit. ODS zde dostala 50 hlasů, tedy 39% z celého počtu. Druhá ČSSD získala 32hlasů, rovných 25%. Komunistům svou důvěru prokázalo 13lidí, tedy lehce přes 10%.Osm hlasů získala SNK-ED. Lidovci si připsali v Hybrálci hlasů pět, Zelení dostali hlasy čtyři, stejně jako strana Volte Pravý Blok. Strana zdravého rozumu a Dělnická strana získala hlasy dva. Jeden hlas obdrželi Moravané.

Kamenice - V Kamenici u Jihlavy přišlo volit 681 lidí z 1477 oprávněných voličů. Nejvíce hlasů, 259, obdržela ČSSD. Druhá KDU-ČSL získala 148 hlasů. Třetí ODS dalo hlas120 voličů.komunisté získali v Kamenici 88hlasů. 19hlasů dostala SNK-ED, o tři hlasy méně si v Kamenici nasčítali Zelení. Dělnická strana obdržela 10 hlasů,strany Dohoda pro Vysočinu, Strana důstojného života a Pravý Blok dostali shodně po pěti hlasech. Strana zdravého rozumu a Konzervativní koalice získali dva hlasy, Republikáni a Moravané hlas jeden.

Kněžice - Kněžičtí obyvatelé odevzdali do volební urny 474 platných hlasů. Zcelkového počtu 1148 oprávněných voličů přišlo hlasovat 479 voličů. ČSSD zde získala 170 hlasů, tedy skoro 36% vhozených hlasů. Druhá ODS získala 102 hlasů, téměř 22%. Lidovci na třetím místě obdrželi 90hlasů, což je skoro 19%. Komunisté si v Kněžicích připsali 67 hlasů, tedy lehce přes 14%. Zelení získali shodně s Dohodou pro Vysočinu 9hlasů. Dělnické straně v obci důvěřovalo sedm voličů, straně Volte Pravý Blok svěřilo svůj hlas šest voličů, stejně jako SNK-ED.Tři hlasy získali republikáni, dva hlasy Moravané a Strana důstojného života. Strana zdravého rozumu obdržela v Kněžicích jeden hlas.

Luka nad Jihlavou - V Lukách zvítězili sociální demokraté. Získali 315 hlasů z počtu 930 odvolených hlasů. Volit zde mohlo 2097 obyvatel. Druhá KDU-ČSL obdržela 160 hlasů, ODS si připsala150 hlasů. Komunisté posbírali v Lukách 128 hlasů. SNK-ED získala ve dvou volebních obvodech v Lukách nad Jihlavou 64 hlasů, Zeleným volební komise nasčítala hlasů 44. Dohoda proVysočinu získala v městysi nad řekou Jihlavou 25 hlasů. Strana důstojného života získala 16 hlasů, strana Volte Pravý Blok obdržela hlasů o čtyři méně. Dělnická strana získala důvěru devíti Louckých obyvatel, oprávněných volit. Strana zdravého rozumu a Republikáni si přičetli po třech hlasech. Pojednom hlase obdržela konzervativní koalice.Malý Beranov - V Malém Beranově přišlo volit 247 lidí ze 472 oprávněných voličů. Vítězství si v obci připsala ČSSD se ziskem 79 hlasů, což dělá přes 32% z účasti v obci. Druhá ODS obdržela 61 hlasů, tedy skoro 25%. Třetí KDU-ČSL obyvatelé Malého Beranova vhodili do volební urny 46 hlasů, což dělá skoro 19%. Komunisté získali 27 hlasů, přes 10% z volební účasti v obci. SNK-ED získala důvěru dvanácti lidí, Zelené v obci volilo lidí šest. Strana Dohoda pro vysočinu získala 5 hlasů, Strana důstojného života obdržela o hlas méně. Dělnická strana si přičetla tři hlasy, strana Volte Pravý Blok dva hlasy a Strana zdravého rozumu jeden hlas.

Velký Beranov - Ve Velkém Beranově hlásí volební komise stejného vítěze jako v Malém. ČSSD zde nasčítali 124 hlasů, tedy rovných 31% z celkového počtu 400 odevzdaných hlasů. Druhá ODS obdržela hlasů 98, její podíl v procentech na výsledku v obci činí 24,5 procenta. Třetí komunisté získali 76 hlasů, tedy 19% všech odevzdaných hlasů. Lidovci dostali 41 hlasů, což je přes 11% z celku.SNK-ED a Zelení získali shodně 15 hlasů. Dohoda pro Vysočinu a strana Volte Pravý Blok získala důvěru deseti lidí z Velkého Beranova. Strana důstojného života utržila hlasů sedm. Dělnická strana obdržela tři hlasy a Republikáni jeden hlas.


Vyskytná nad Jihlavou
hlásí odvolení přibližně třetiny právoplatných voličů. Z 599lidí v obci oprávněných volit přišlo k volební urně 212 lidí. V obci vítězná ODS získala 59 hlasů, tedy skoro 28% hlasů. Druhá ČSSD získala jen o tři hlasy méně. Komunisté na třetím místě získali 33 hlasů. Strana Zelených ve Vyskytné u Jihlavy zaznamenala 16hlasů, KDU-ČSL pouze o hlas méně. SNK-ED a Strana důstojného života získali shodně po deseti hlasech. Dohoda pro Vysočinu obdržela hlasů pět, Dělnická strana o hlas méně. Strana Volte Pravý Blok obdržela dva hlasy a Konzervativní koalice jeden hlas.

Mrákotín - Z celkového počtu 731 voličů v Mrákotíně přišlo volit 314 lidí. Platných hlasů bylo nasčítáno 309. Z nich nejvíce utržila ČSSD, 104 hlasů, tedy téměř 34%. Druhá ODS získala 71hlasů, 23 procent z celkového počtu aktivních voličů. Komunisté dostali důvěru od 67 obyvatel Mrákotína, což je skoro 22%. KDU-ČSL posbírala 38 hlasů, téměř 13%. SNK-ED získali 9 hlasů, Zelení hlasů sedm. Strana zdravého rozumu a Strana důstojného života obdržela shodně čtyři hlasy. Strana Volte Pravý Blok a Dělnická strana si přičetli po dvou hlasech. Dohoda pro Vysočinu si připsala jeden hlas.

Rantířov - Rantířovských přišlo do krajských voleb hlasovat 149 z celkového počtu 341 oprávněných voličů. ODS zde posbírala 66hlasů, téměř 45% hlasujících. Druhá ČSSD získala 29 hlasů, což je skoro 20% hlasů. Komunisté a Zelení se dělí o třetí příčku, získali shodných 15 hlasů, tedy něco málo přes 10%. SNK-ED zde v krajských volbách vyjádřilo důvěru sedm lidí, KDU-ČSL svým programem oslovila čtyři voliče. Strana Volte Pravý Blok získala dva hlasy, Strana důstojného života jeden hlas.

Stonařov - Ve Stonařově bylo volit 324 lidí z 821 oprávněných voličů. Platných hlasů bylo 319. Nejvíce hlasů v obci získala 106 hlasů ČSSD, tedy přes 33% z celkového počtu odevzdaných hlasů. Druzí komunisté obdrželi 88 hlasů, což je skoro 28% hlasů. Třetí ODS si přičetla 55 hlasů, něco málo přes 17%. Lidovci oslovili 28 stonařovských voličů. Zelení získali sedm hlasů, Dělnická strana a Strana důstojného života mají shodně po šesti hlasech. Strana Volte Pravý Blok má v obci pět voličů, Moravané a Strana Zdravého rozumu si připsali shodně po třech hlasech. Dva hlasy dostala Dohoda pro Vysočinu.

Střítež - Střítežských přišlo volit pouhých 150 z 313 oprávněných voličů. Vítězná ČSSD zde získala 58 hlasů, tedy téměř 40%. Druhá ODS si připsala 43 hlasů, tedy 29% z celkové účasti. Třetí komunisté obdrželi 29 hlasů, téměř 20%. KDU-ČSL si připočítala deset hlasů. Zelení získali čtyři hlasy, strana Volte Pravý Blok o hlas méně. SNK-ED získali hlas jednoho voliče v obci.

Michal Kolařík, Lenka Pospíšilová