Vyšla ke 300. výročí vysvěcení chrámu. Na jeho obnovu bylo za uplynulých šest let vynaloženo na 18 milionů korun, zapotřebí je ještě asi 60 milionů, řekl dnes ČTK polenský děkan Zdeněk Krček.

Když před 11 lety přišel na faru, našel v pokoji zesnulého předchůdce Stanislava Zemana šperky nevyčíslitelné hodnoty. Ukryté byly v krabici, protože v 50. letech vězněný kněz měl nedobré zkušenosti s režimem i s bankami.

"Hledal jsem místo, kam je mám dát. Zjistil jsem, že nejbezpečnější bude asi postel, a tak jsem je strčil mezi peřiny," vyprávěl Krček při křtu knihy. "Jsem asi jediný kněz široko daleko, který spal na zlatě," smál se. Na pokladě spal tři noci a zdálo se mu o lupičích.

Od těch dob je poklad ukryt v bankovním sejfu. Šperky pocházejí z hrobky Žejdliců. Z poloviny je vlastní město a z poloviny církev. Když byla hrobka vyloupena, malá část záhrobní výbavy zemřelých byla zachráněna. Bylo rozhodnuto, že "poklad" se už do hrobky nevrátí a spravedlivě se rozdělí mezi děkanství a radnici.

Dělení bylo podle Krčka dost brutální: zlatý řetěz půl na půl, stejně jako spona a další věci. Po roce 1948 byly šperky znárodněny a po roce 1989 navráceny městu i církvi. Krček si uvědomil, že mají hodnotu jako celek, a proto se domluvil s městem na jejich restaurování a společném uložení.

Do hrobky Žejdliců se pohřbívalo do druhé poloviny 18. století, dočtou se zájemci v nové knize. V roce 1898 ji vykradli dělníci firmy Antonína Suchardy z Nové Paky, kteří měli provádět opravu chrámu. Poničili rakve, znesvětili pozůstatky a pravděpodobně ukradli řadu cenností.

Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie byl postavený v letech 1700 až 1707 v místech, kde stál kostel mnohem starší, asi z 12. či 13. století.

Trojlodní barokní bazilika je jedna z nejmohutnějších v Česku: je 63 metrů dlouhá, 26 metrů široká. V roce 1998 získal chrám nové zvony. O tři roky později město vyhlásilo sbírku na jeho obnovu, jejíž náklady se odhadovaly na 80 až 100 milionů korun. Opravena byla věž kostela, krovy, zajištěna statika, elektroinstalace, restaurovány vzácné varhany a pracuje se na obnově bohaté štukové výzdoby a malby. Na řadu přijde i dřevěný mobiliář chrámu.