Ve fotografiích se setkávají dvě generace. Ta starší v osobě Pavla Heřmana, bývalého třebíčského starosty, mladší zastupuje Michaela Hasíková, studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

„Seznámili jsme se na mé první výstavě, od té doby spolupracujeme už více než rok,“ upřesnila mladičká fotografka. Fotografie z prostředí třešťského hřbitova nabízejí dva pohledy na věci spojené se smrtí a pohřbíváním i na fotografování samotné.

Zatímco Heřman fotí na klasický kinofilm a jeho možná trochu chmurné snímky jsou technicky velmi precizní, Hasíková fotí digitálem a hřbitov zachytila poněkud volněji.

Výstava, která potrvá do 29. června, je umístěna v synagoze, jenž tu ke společné modlitbě Židů sloužila od roku 1693. V současné době je v ní umístěna stálá expozice z historie tamní židovské komunity.