Plastické objekty kamenosochaře Zdenka Nováka a grafiky a kresby akademického malíře Jiřího Kývaly, absolventa Akademie výtvarného umění v ateliéru u Milana Knižáka, lze zhlédnout v galerii Jána Šmoka v budově ateliérů SUŠG na Dvořákově ulici v Jihlavě.

Výstava potrvá do června.