Svoje modely předvedly studentky Střední uměleckoprůmyslové školy vJihlavě-Heleníně a Střední školy oděvní v Trenčíně. Početné publikum mohlo vidět i poměrně odvážné modely, které jsou výsledkem fantazie studentek.