Připravilo ji Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě společně s archeologickou společností Archaia.

Nálezy pocházejí ze záchranného archeologického výzkumu, který se uskutečnil od listopadu 2005 do prosince následujícího roku poblíž Božejova na Pelhřimovsku.

Výzkum byl nutný kvůli stavbě obchvatu u Nové Vsi. Na trase stavby se objevily tři archeologické areály, uvedl ředitel muzea Jiří Jedlička.

Nejvýznamnější z nich byl areál zaniklé barokní sklářské hutě, která byla v provozu v závěru 17. a během 18. století. Archeologové objevili také pozůstatky tavicí pece a skelmistrovského domu. Výstava potrvá do konce srpna.