pondělí 19. listopadu 2007

Telč/ Seminář – 14.00 – aula Masarykovy univerzity - Seminář k setkání Císaře Zikmunda Lucemburského s vyslancem basilejského koncilu Jiřím z Vichu a vyslancem papeže Evžena IV. Giovanim F. Capodilistou v Telči ve dnech 18. - 21. listopadu 1437
pondělí 19. listopadu 2007, sál Univerzitního centra Telč náměstí Jana Kypty
14.00 zahájení semináře – starosta města Mgr. Roman Fabeš
14.15 kulturní program – ZUŠ Telč
14.30 Vláda Zikmunda Lucemburského na Moravě - Mgr. Petr Elbl, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
15.20 Západ a Východ v době rané renesance: Zikmund Lucemburský a unie mezi latinskou a ortodoxní církví - Mgr. Marta Kondor, Rakouská akademie věd, Vídeň
15.50 Zikmund Lucemburský mezi basilejským koncilem a papežem Evženem IV. - Mgr. Petr Elbl, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Seminář je přístupný široké veřejnosti zdarma