Příchozí nahlédnou do soukromí císaře, uvidí, jak vypadala štědrovečerní tabule ve 14. století nebo jak se stloukalo máslo. Na radnici budou dobově oblečení řemeslníci vyrábět pergameny, předvádět, jak se psalo brkem nebo ukazovat, jak se vyrábí peníze. Zájemci mohou zhlédnout také pečetění královské listiny.

Představení nazvané Vánoce s Karlem IV. je dílem manželů Pěnkavových, kteří se už 17 let věnují popularizaci historie lucemburské doby.

Vladimír a Ivana Pěnkavovi se v rámci projektu Faber snaží vytvořit trojrozměrný obraz středověké společnosti. Lucemburskou dobu přibližují veřejnosti formou didakticko-divadelních představení, pro které si vyrábějí a shánějí kopie středověkých nástrojů i oblečení.

Vánoce s Karlem IV. začínají na jihlavské radnici v 18 hodin a každý příchozí dostane malý dáreček.