V premiérovém nastudování a za přítomnosti autora uvede Pěvecké sdružení Campanula cyklus Jihlavské Vánoce brněnského hudebního skladatele Pavla Smutného, který po vítězství v mezinárodní skladatelské soutěži Společnosti pro novou hudbu vstoupil v devadesátých letech do hudebního života jako člen Klubu moravských skladatelů, založeného Leošem Janáčkem.

Cyklus Jihlavské Vánoce pro smíšený sbor a smyčcový orchestr vznikl v roce 2006 na objednávku sbormistra a uměleckého vedoucího Pěveckého sdružení Campanula Jihlava Pavla Jiráka.

„V jednolitém prokomponovaném celku zahrnuje cyklus nejen zpracování českých a moravských koled a vánočních písní, ale též dvě koledy z Jihlavska či zhudebněné básně Jana Zahradníčka,“ uvedl sbormistr Pavel Jirák.

„Po instrumentálním úvodu, v němž je symbolicky citován adventní chorální nápěv Rorate coeli, zaznívá německá vánoční píseň Hört, es singt, jež společně s česko-německou verzí světoznámé rakouské písně Stille Nacht připomíná staleté soužití českých a německých obyvatel Jihlavy,“ dodává.

Po pěti letech se dramaturgie jihlavského sboru vrátila i k České mši vánoční Hej, mistře Jakuba Jana Ryby, kterou má Campanula na repertoáru již od roku 1991.

Sólové party přednesou vynikající pěvci jako sopranistka Pavla Hamerníková, mezzosopranistka Kateřina Hebelková, tenorista Zoltán Korda nebo basista Richard Novák.

Na koncertě se také představí varhaník Petr Sobotka a Malý komorní orchestr Jihlava, doplněný o hostující instrumentalisty skupiny dřevěných a žesťových dechových nástrojů.