Výstava na téma Otisky s podtitulem Stopy člověka v krajině ozdobí ode dneška prostory Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Na vernisáž k přehlídce děl, která vytvořili výtvarníci z různých koutů Čech, Rakouska či Slovenska, můžete přijít v 15 hodin. Zahájením výstavy provede Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro kulturu a cestovní ruch. Díla můžete zhlédnout do 29. února.

Expozici tvoří malby a plastiky. „Kromě maleb na plátně různými technikami lze vidět i několik akvarelů a jednu plastiku ze dřeva a kovu. Navíc jeden z výtvarníků vytvořil tryptich, čímž dodal výsledné prezentaci na zajímavosti,“ prozradil Tomáš Indra, kurátor výstavy.

Umělci tvořili v přírodě

V prostorách úřadu jsou k vidění umělecké kousky od tvůrců z Vysočiny, Jihomoravského či Jihočeského kraje. Naleznete zde i díla tvůrců ze spolkové země Dolní Rakousko a jednoho výtvarníka ze Slovenska. Jedná se například o díla jihlavských malířů Jakuba Janovského a Ireny Fily Wagnerové, Martina Zálešáka z Brna či Norberta Mayerhofera z rakouského Stockerau.

Prezentovaná tvorba pochází od umělců, kteří se účastnili Mezinárodního malířského sympozia v plenéru na vrchu Šacberk u Jihlavy ve dnech 1. až 7. října loňského roku. Jako provizorní ateliér tehdy posloužil společenský sál penzionu. Od každého byla v závěru sympozia vybrána dvě díla, která nyní můžete vidět právě na výstavě Otisky – Stopy člověka v krajině. Sympozium se konalo pod hlavičkou česko-rakouského projektu Porta culturae.

„Pod vrchem Rudný, kde byli účastníci sympozia ubytováni, se totiž nacházejí inspirativní přírodní scenérie, tolik typické pro hostitelský region, Vysočinu. Dále jsou zde stopy dolování stříbra, které bylo zase charateristickou činností obyvatel města Jihlavy, zejména ve středověku. A konečně posledním důvodem pro zvolení výše uvedeného tématu celého sympozia byl jeho zamýšlený plenérový ráz. Ten se vskutku vydařil plnou měrou, neboť akci přálo počasí,“ dodal Indra.

Akci pořádá Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

ZUZANA KUDRNOVÁ