Například dnes hostí jihlavská Vysoká škola polytechnická cestovatelské promítání s názvem Země Perského zálivu.

Začátek přednášky je naplánován na osmnáct hodin v učebně P3, pořadatelem je katedra cestovního ruchu společně s cestovatelským klubem JihlaVANDR, vstupné je zdarma.

„Přednáší nám lidé, kteří mají cestování rádi. Promítáme už šestým rokem desetkrát ročně konají promítání v posluchárně naší školy,“ prozradila organizátorka Stanislava Pachrová.

ZUZANA KUDRNOVÁ