Adventní koncert nabídne z velké části přehlídku skladatelského umění rodiny Bachů. Vedle Alfreda Habermanna vystoupí například jeho profesorka Edita Keglerová. „Těšit se můžete také na výbornou houslistku, studentku Akademie múzických umění v Praze, Marii Hasoňovou. Společně vám představíme i jednu světovou premiéru českého barokního autora,“ řekl mladý umělec a pro Deník prozradil více: „Novodobá světová premiéra je dílo Johanna Melchiora Pichlera – Triová sonáta d moll, ve které se představí všichni tři interpreti.“

I letos pak bude v kostele videoprojekce, díky které bude možné vidět umělcům přímo pod ruce. Koncert začíná v pět hodin večer a i v letošním roce se očekává hojná návštěvnost. Kostel bude přístupný už půl hodinu před začátkem a letos bude částečně zpřístupněný i kůr. Vstupné je dobrovolné, v plné výši bude následně věnováno na opravu místních varhan.

Na Čeřínku se zase bude lyžovat.
Lidem nabídneme to nejdůležitější. Dostatek sněhu