Galakoncert s úderem sedmé hodiny večer nabídne příchozím divákům nevšední podívanou. Koncertní harmonogram je totiž složený z toho nejlepšího, co bylo k vidění v krajském městě Vysočiny za posledních patnáct let. „Jihlavská Filharmonie Gustava Mahlera oslaví s návštěvníky koncertu 15. výročí svého založení průřezem činnosti od smyčcového kvarteta přes komorní orchestr k velkolepému opernímu číslu s velkým pěveckým sborem,“ informoval manažer FGM Vladimír Holeš.

Na pódiu se během večera vystřídá několik umělců, kteří s orchestrem spolupracovali nedávno i před delší dobou. „Jmenujme sopranistku Mirku Časarovou, tenoristu Ondřeje Sochu, barytonistu Bohdana Petroviče, přijede i violoncellista Petr Nouzovský. Zážitkem jistě bude i společné vystoupení filharmonie, sopranistky Dany Fučíkové a Jihlavského smíšeného pěveckého sboru Melodie,“ doplnil Vladimír Holeš.

Galakoncert v jihlavském domě kultury láká také na pestrost nabídky. Večerem zazní hudba světových velikánů operní a operetní árie i hudba filmová.