Aby oslavili stříbrnou historii města, vynořili se jihlavští havíři z podzemí poprvé v pátek večer. „Slavit budeme hlavně i konec více než ročního kulturního sucha,“ předeslal Milan Kolář za spolek Jihlavský havířský průvod, který Havíření pořádá. Perkmistr se svým doprovodem projde městem také v sobotu ve čtyři odpoledne a v neděli ráno.

Mláďata už začala pod dohledem mámy Vylézat z porodní boudy.
Levharti Aruni a Manny mají rodinku. V zoo se narodila dvě levhartí koťata

Havíři vycházejí navečer a odpoledne, aby se ve svých kostýmech neupekli, ale program ve stínu stromů ve Smetanových sadech začal už v pátek ve čtyři odpoledne, v sobotu se začíná o dvě hodiny dříve. Víkend pak zakončí slavnostní mše v kostelíku svatého Jana Křtitele, kterou budou následovat pohádky a koncerty. K ochutnání tam budou dobroty, jejichž koupením lidé přispějí havířskému průvodu na fungování.