Deset nejlepších (největší zastoupení měla SZUŠ Havlíčkův Brod) vybojovalo první místo s postupem. Porotci dále udělili třináct čestných uznání a ostatní zařadili na druhá či třetí místa.