Nákladní haly vlakového nádraží v Jihlavě se staly kulisou festivalu současného výtvarného umění Nultá generace. Ten se uskutečnil od pátku 27. do neděle 29. září.

S výstavou Nejisté obzory se představila Veronika Čechová, která reagovala na složitá a hlasitě rezonující celospolečenská environmentální témata.

Tradiční formát přehlídky dvanácti českých talentovaných umělců do třiceti let rozšířil společný prvek v jejich tvorbě - schopnost kriticky pozorovat extrémní konzumní tendence naší společnosti hraničící s odtržením od reality a snaha reagovat a vymezovat se vlastním autorským způsobem. K vidění byla i výstava umělců, kteří se představili v minulých letech.